top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Færre folk, men bedre drift

De brukte 2019 til å tilpasse seg bedre til det markedet etterspør. Nå skal Bilfinger-staben fortsette forbedringsarbeidet, og oppnå enda bedre driftsresultater. Nå spanderer Ny Næring kake og tittel som Månedens bedrift!


– Det er ikke et bevisst valg som ligger bak at vi er blitt så mange færre i staben. Men, men det vi har klart, er å tilpasse virksomheten til det som markedet rundt oss tillater, forklarer Knut-Ivar Amundsen. – Og vi har ingen ansettelsesstopp – vi ønsker å bli flere. Men, det kloke nå er å ta toppene ved hjelp av innleie, slik at vi slipper permitteringer og har lavere, faste kostnader som gir en sunn drift, mener Gunnar Bråthen.

  • Bilfinger tilpasser seg til markedet

  • Planlegger bedre, slår sammen avdelinger

  • Tar toppene med betydelig innleie

– Resultatene vil merkes Ny Næring tildeler altså Bilfinger i Glomfjord kake og oppmerksomhet som Månedens bedrift i desember. Dette skjer samtidig med at det tyske og internasjonale konsernet ruller ut ‘Opti 2020’, forbedringsprogrammet som skal sørge for bedre driftsresultater enn de siste årene.


Knut-Ivar Amundsen


Men det vi har klart, er å tilpasse virksomheten til det som markedet rundt oss tillater.
Knut-Ivar Amundsen

– Det er ingen tvil om at vi har hatt store utfordringer, og slikt skaper ikke nødvendigvis stor optimisme i staben. Men, når vi nå løfter fram det positive, og får gode resultater gjennom Opti2020, så vil det merkes positivt for oss alle sammen, mener Knut-Ivar.

Han har ledet arbeidet lokalt siden Fred Inge Kristensen fratrådte tidligere i år, mens Gunnar med base i Porsgrunn er daglig leder til han går av med pensjon til våren. Den permanente Glomfjord-lederkabelen landes i disse dager.


– Nå har vi gjort grepene som skal gi os enda bedre driftsresultater! forteller Gunnar Bråthen og Knut-Ivar Amundsen i Bilfinger-ledelsen. Nylig fikk de og staben kake og utnevnelse som Månedens bedrift i Ny Næring.Bedre planlegging, mindre ledelse

– For vår del dreier det seg fortsatt om å få til mindre ledelse og mer utearbeid som kan faktureres. Derfor restrukturerer vi verksteddelen, og skal gjøre planleggingen bedre, forteller de to.

De to avdelingene for bygg og for automasjon/el er slått sammen og får én leder, mens en enhetsleder blir planlegger.

– Dermed går vi fra tre til to utførende avdelinger, slik at kostnadene til administrasjon reduseres. Dette arbeidet skal fortsette, sammen med enda bedre planlegging. Mye av forbedringsarbeidet gjør vi sammen med vår største kunde, som er Yara Glomfjord.

I flere tiår var vedlikeholdsvirksomheten en integrert del av gjødselfabrikken til Norsk Hydro (Yara siden 2004). Men, etter flere omstillingsprosesser er Bilfinger eier siden 2008. Forbedring og effektivisering hos Yara har bidratt til at Bilfinger også har skaffet seg vedlikehold-bein å stå på innen havbruk og energibransjen. Likevel har staben de siste årene krympet fra over 70 til dagens

48, inkludert 5 lærlinger.


Det kloke nå er å ta toppene ved hjelp av innleie, slik at vi slipper permitteringer og har lavere, faste kostnader som gir en sunn drift.
Gunnar Bråthen

Markedet bestemmer

– Underveis har vi mistet både folk vi har satset ressurser på, og andre som vi gjerne skulle beholdt. Dette har ikke vært gunstig, men samtidig ser vi i dag at det er dagens antall fast ansatte som vi har rom for. Det er markedet rundt oss som bestemmer hvor mange vi kan være, understreker Knut-Ivar.

Så skal det sies at langt flere enn 48 skal utføre arbeid for Bilfinger neste år. Bedriften skal bedrive betydelig innleie for å ta unna oppdrag, noe som bidrar positivt til virksomheten hos andre, lokale leverandører.

– Dessuten har vi en bra andel av lærlinger, som får en god og allsidig opplæring for å gjøre en god jobb i fabrikken her og på andre områder. Dette tjener både vi og andre virksomheter på, mener Gunnar.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

5 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page