top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Giganten gjør lista lang

Updated: Aug 10, 2022

- Ja, vi legger igjen nokså mange millioner kroner. Og slik skal det være – vi ønsker å vise at vi tar et stort ansvar, fastslår Fred Inge Kristensen.


Kraftverkssjefen på Fykan går gjennom en prosjektliste sammen med Ny Næring. En liste som viser Statkrafts satsinger siden 2015 og for de neste årene. Altså satsinger for å renovere og bevare noen av Glomfjords viktigste kulturminner, for det første.

- Vi kunne nok valgt å holde en langt lavere standard på dette arbeidet. Men, vi ønsker å strekke oss langt. Vise med handling at vi tar et stort ansvar, understreker Fred Inge.

For det andre: satsinger for å tilrettelegge for folk flest. Både disse kulturminnene, og tilgang til de de fantastiske Glomfjordfjellene.Fred Inge Kristensen, kraftverkssjef for Statkraft i Meløy.


Fjellveien nå

- Vi ser at Fjellveien har vært for dårlig vedlikeholdt, begynner han på For det andre-punktet.

De om lag 9 kilometerne med anleggsvei fra Fykan til Namnlaushøgda har siden 1990-tallet kunnet ta deg opp til over 600 meters høyde, på bare 15 minutter i bil. Til midt i eldoradoet Láhko nasjonalpark.

- Derfor gjør vi et stort løft. Nå renoveres veibanen med asfalt hele veien, og vi sikrer, utbedrer og skilter tunnelene, og i et eget prosjekt endrer vi utløpet av den øverste tunnelen, slik at vannet ledes bort og vi får mindre problemer med is og vann, forteller han.

Entreprenørene Stetind, Terje Halsan AS, John Kildal og Sønner og Hansen Maskin og Transport har hatt store oppdrag i dette arbeidet hele vinteren, og arbeidet pågår fortsatt.


Vi ser at Fjellveien har vært for dårlig vedlikeholdt. Nå renoveres veibanen med asfalt hele veien, og vi sikrer, utbedrer og skilter tunnelene. Fred Inge Kristensen

Gjenoppliver Rallarmarsjen

Lettere og bedre tilkomst til flotte fjellområder er også målet for det neste prosjektet: Rallarstien, eller Kløvveien. Det var denne traséen – opp fra Fykan forbi Papphuset, gjennom Djupdalen og langs Reben til Nedre Navervatn – som den fulgte, den populære og mangeårige Rallarmarsjen i regi av Statkraft. Denne marsjen ønsker Meløy Turlag fra i år å gjenskape.

- Nå er Papphuset overført til Bodø og Omegns Turistforening, og vi gir dem pengetilskudd og transporthjelp under renoveringen. Vi skulle uansett satt huset i stand, men ikke så flott som BOT nå planlegger. Vi er veldig fornøyd med at Papphuset blir en kjempefin turisthytte som kan få enda flere ut i naturen, og der Rallarstien inngår som en del, sier Fred Inge.

I prosjektet inngår også merking og vedlikehold av stien, og bygging av ny bru over elva i Djupdalen.Ny Nærings bilder viser noen av de store prosjektene for bevaring og tilrettelegging som Statkraft har gjennomført de senere år. Det første bildet viser Holmvassdammen, der veien både hit og til Storglomvassdammen er renovert og asfaltert, i tillegg til omfattende tunnelsikring. Andre bilder viser renovering av kaia på Fykan, det flotte Infosenteret i Glomen og Papphuset – bygget over Fykan, det som Statkraft og Bodø og Omegns Turistforening nå skal samarbeide om å totalrenovere til turisthytte. Det siste bildet viser toppen av den nå stengte Fykantrappa, der Statkraft har foreslått grillplass øverst og utkikkspunkt lengre ned (Foto: Statkraft).


Vi er veldig fornøyd med at Papphuset blir en kjempefin turisthytte som kan få enda flere ut i naturen, og der Rallarstien inngår som en del. Fred Inge Kristensen

Lang, lang liste

Nærmere havet har Statkraft siden 2015 gjort omfattende utbedringer på Glomfjord Kraftverk-bygningene, renovert den gamle kaia, renovert Info-senteret i Glomen, fjernet den gamle 16 kv-kraftlinja fra Glomen til industriparken og renovert 3 gamle kraftmaster for bevaring på Jæra, for å nevne noe. I fjor stod ny belysning på hele rørgata ferdig, og nå er jobben i gang med å rehabilitere Gondolbanestasjonen og Kibba i Fykandalen. Og, lista er fortsatt lang for kommende bevaring av historisk viktige kraftverk-installasjoner.

- Når det gjelder Fykantrappa (se egen artikkel, red. anm.), begynte vi i fjor høst med de første av mange utbedringer, slik at vi kan bevare den.

Anleggstrappa er i for dårlig forfatning til at det er forsvarlig å la den være åpen. I fjor la Statkraft fram en prosjektidé på å holde den øverste delen åpen, med et utkikkspunkt nede ved overhenget over trappa, om lag 350 m.o.h.. Slik kan man se den bevarte trappa ovenfra. Med grillplass på toppen og informasjonsskilter nede på parkeringsplassen, vil denne spektakulære delen av kraftutbyggingen kunne formidles videre til kommende generasjoner.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


314 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page