top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Må øke, etter knall-året

Bilfinger-sjefen-veteranen kan ikke huske et bedre år. Men nå trenger han seriøst mer folk.

Bildet er fra 2019, men illustrerer godt året 2020: Thomas Wassvik (nærmest), Jan Bogen og de andre i Bilfinger-staben kan spise kake med god samvittighet. De har nemlig bidratt til en bedre omsetning og et bedre økonomisk resultat enn på mange, mange år. Men nå trenger virksomheten flere hender!


Bilfinger-sjefen-veteranen kan ikke huske et bedre år. Men nå trenger han seriøst mer folk.


- Ja, nå har vi vært veldig presset på bemanning en stund – vi har vært på et minimumsnivå av det vi kan være, hvis vi skal klare over forpliktelsene våre, vedgår Bilfinger-sjef Knut Ivar Amundsen.

Utfordring som må løses, altså. Først noe atskillig mer hyggelig.


ENDELIG pluss, pluss

- Jeg tror det må være minst 10 år siden? smiler han.

For selv om han først ble daglig leder i fjor, har han hatt lederoppgaver der i 20 år, og tjenestetid i snart 40, så han kjenner virksomheten!:

- Ja, minst så lenge siden. Altså at vi nådde målene våre i businessplanen, både på omsetning og driftsresultat. Kravet fra toppledelsen var skjerpet fra året før, og at vi i 2020 faktisk klarte å overgå kravene, er helt strålende!

- Hovedforklaringen er jo at vi har redusert administrasjonskostnadene våre, og at vi bevisst ikke har erstattet folk ved avgang. Istedenfor å ansette, har vi brukt innleide mannskaper for å ta toppene, forteller Knut Ivar.

Som skryter av staben for en fantastisk jobb gjennom fjoråret.


Knut Ivar Amundsen


Men lavt nok, nå

Men nå er det 2021, og mannskapsutfordringer. På relativt få år har Bilfinger i Glomfjord måttet redusere sin faste bemanning med over 20 årsverk, og ved årsskiftet disponerte Knut Ivar «bare» 43 ansatte, pluss for tiden 5 lærlinger i ulike fag.

- Vi har jobbet med rekruttering nå i vinter, med utlysninger både på elektrikere og på mekanisk og på plate/rør. I tillegg har vi gjort vurderinger på å skaffe flere operatører på byggsiden, der det lenge har vært veldig god aktivitet.

- Jeg ser for meg at vi må opp til 50 fast ansatte pluss lærlinger hvis vi skal kunne levere godt på dagens oppdragsmengde. Og i tillegg innleie ved behov – der har vi for eksempel samarbeidet godt med lokale Håkon Sveis, sier sjefen i vedlikeholdsbedriften i Glomfjord Industripark.


Lovende, men igjen….

- Og hvordan ser 2021 ut videre – oppdrag?

- Det ser egentlig ganske bra ut. De første månedene av et nytt år kan ofte være tunge, og vi har noen av de foregående årene hatt ute permitteringsvarsler i denne perioden. Men med dagens lave bemanning ser det veldig greit ut, økonomisk sett. Hvor stor stab en kan eller skal ha – dette er jo alltid en balansegang økonomisk, og sjefene over meg er veldig fornøyd med fjoråret! humrer Knut Ivar.

- Men nå i vinter har det vært viktig å rekruttere en del nye medarbeidere! Ikke minst siden tiden går raskt mot årets revisjonsstans i Yara!

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


31 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page