top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Oppdatering: Stenging av Kaiveien/Sam Eydes Vei


Yara har plassert bestilling på utskifting av del av syreledning på rørbru mellom Øvre og Nedre område hos Yara Glomfjord. Utskiftning av ledning vil være ferdigstilt og idriftsatt igjen i løpet av uke 34 etter fremdriftsplan fra leverandør.


Grunnet dette ser Yara for seg at stenging av både Kaiveien og Sam Eydes vei under rørbrua må vedvare til og med uke 34. Kjøremønster (se bilder) vil bestå frem til og med uke 34. Dersom det skulle komme forsinkelser i fremdriften vil det komme oppdateringer på dette. 

Tekst: Malin B. Ulsnæs/Leif Kristiansen


105 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page