top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Riktig og viktig skifte

– Frem er egentlig en naturlig eier av Meløy BedriftsService. For, vi har flere sammenfallende virksomhetsområder, sier styrelederen som nå representerer ene-eieren.

Mye deilig mat: Meløy BedriftsService er kjent for god mat, kantine og catering, og drifter også Brestua ved Engenbreen. Men eierskapet bak selskapet har vært uavklart. Nå har både kantinedriften og de andre virksomhetsområdene fått ny ene-eier.


Dette er historien om bedriften som hadde én hovedeier som var under avvikling, og en annen som var et konkursbo. Men som i høst har et lettet styre, lettede ansatte og en fornøyd, ny eier.

– Selskapet har i flere år hatt en majoritet av eiere som ikke lenger kan være eiere. Det siste året har vi jobbet aktivt med eierstrukturen, og et samlet styre er positiv til denne løsningen, og stiller seg bak avgjørelsen, forteller Børge Bøyum.


Det siste året har vi jobbet aktivt med eierstrukturen, og et samlet styre er positiv til denne løsningen. Børge Bøyum

En naturlig eier

Og Børge, han er styreleder i Meløy BedriftsService siden høsten 2017. Men også administrerende direktør i Frem Bodø AS, selskapet som vi kjenner som Bodø Industri, fram til navneendringen deres i vår. Og Frem Bodø, ja, dét er selskapet som fra denne måneden eier Meløy BedriftsService ikke 21 prosent (tidligere eierandel), men 100 prosent.

– Frem er egentlig en naturlig eier av Meløy BedriftsService. For, vi har flere sammenfallende virksomhetsområder, som vaktmester, renhold, transport, kantinedrift og catering, forteller Børge.

Sammen med daglig leder Mary-Ann har styrelederen ledet årets endringsprosess på vegne av eierne. Hans knippe av styremedlemmer har siden desember 2018 vært Leif Kristiansen, Rose-Lill Olsen og Tone Norum.


Fra flere til én

Eierskapet hos tjenestetilbyderen i Glomfjord Industripark har vært uavklart og litt uønsket, og i praksis helt siden 2012. Da veltet REC Wafer, og eierandelen på 20 prosent i Meløy BedriftsService ble overført til et konkursbo. Mens Meløy Næringsutvikling, som har eid 34 prosent, har vært nokså uvirksomme etter etableringen av Meløy Utvikling KF i 2012, og er nå under avvikling.

– Det hører med til historien at RECs aksjepost er forsøkt solgt flere ganger, uten hell. Nå takker vi eiere og styret for en god prosess. Dette er en god løsning for både eierne, bedriften, kundene og ikke minst de ansatte, fastslår Børge.

Og så er det denne måneden at både REC og Meløy Næringsutvikling, pluss de andre eierne Yara Norge (tidligere 20 prosent) og Mowi (5) kjøpes ut av den nye ene-eieren Frem Bodø AS. Arbeid- og inkluderingsbedriften i fylkeshovedstaden eies for øvrig av Nordland Fylkeskommune (45 prosent), Bodø kommune (49) og flere andre Salten-kommuner (5). Børge Bøyum har vært administrerende direktør siden mai 2016.


– Frem er egentlig en naturlig eier av Meløy BedriftsService. For vi har flere sammenfallende virksomhetsområder, forklarer Børge Bøyum. Han er både styreleder i Meløy Bedriftsservice og administrerende direktør i Frem Bodø AS.


 

Meløy BedriftsService AS

Stiftet 13. juni 2002 med Jan-Robert Skaland som daglig leder og Lothar Maruhn som styreleder. Selger tjenester innen transport, renhold, vaktmester, kursarrangementer, administrasjon, kantinedrift og catering. I Glomfjord Industripark håndterer bedriften også resepsjonen, arbeidstøy for Yara og drift av to kantiner. Styreleder er Børge Bøyum (f. 1975), daglig leder siden 2008 er Mary-Ann Selfors (f. -54) og de 17 ansatte leverte i fjor driftsinntekter på 12,7 millioner kroner.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

21 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page