top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Så bra at blir varig?

Brakkeriggen på kaia var et smitteverntiltak. Men, satsingen har effektivisert viktige revisjonsstans-oppgaver såpass mye at det vurderes som en varig satsing.


- Med denne brakkeriggen under revisjonsstansen hindrer vi trengsel i fabrikken, og jobben med arbeidstillatelser er blitt mer effektiv, fastslår skiftlederne Jørgen Heen Andersen (t.v.) og Frode Johansen.


Brakkeriggen på kaia var et smitteverntiltak. Men, satsingen har effektivisert viktige revisjonsstans-oppgaver såpass mye at det vurderes som en varig satsing.


- På den travleste dagen var det kanskje så mange som 60 stykker inne hos oss, for å få arbeidstillatelse. Men slik vi gjør det nå, unngår vi opphopning av folk, forklarer Jørgen Heen Andersen og Frode Johansen.

- Hadde vi gjort dette på gammelmåten, ville det blitt stor trengsel i felleslokalene.

Til daglig er de erfarne skiftledere i fullgjødselfabrikken hos Yara. Gjennom årets og fjorårets omfattende revisjonsstanser har de hatt helt andre og viktige roller.- Bare én besøkende av gangen, og mye kommunikasjon foregår på telefon, forteller Frode fra sin revisjonsstans-arbeidsplass på kaia ved fullgjødselfabrikken. Foto: Tor Oscar Lillevold.


Hektisk, hektisk

- Med denne brakkeriggen har bedriften plassert AT-utstedelsen utenfor den daglige driften, istedenfor midt i. Og ja, det er ett av Yaras smitteverntiltak, men det fungerer faktisk såpass mye bedre, at vi vil foreslå å gjøre denne riggen til en permanent løsning, fastslår de to.

Litt voksenopplæring: den årlige revisjonsstansen er en superviktig uke hos Yara Glomfjord, Meløys største virksomhet. Godt over 100 innleide fagarbeidere går løs på en lang rekke små og store vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger som bare kan gjøres mens fabrikken står. Og: absolutt alle arbeidsoppdrag krever en AT, arbeidstillatelse, fra Yara selv.

- Veldig hektisk, med veldig mange jobber, veldig mange folk, fra mange firmaer. Å gjøre AT-prosessen her nede, gir mer arbeidsro både for oss og dem i drift, og vi får det gjort unna mer effektivt, sier Jørgen.


Sikre 0 skader

Revisjonsstansen er i grove trekk forberedt helt siden forrige stans, og noen prosjekter forberedes over flere år. Jørgen og Frode er tatt ut av driften i forkant, for å opprette arbeidstillatelser for de ulike jobbene som skal gjøres – det kan være snakk om flere hundre.

- Ja, det skal veldig mye koordinering og planlegging til i forkant, for å sikre at alle jobbene gjennomføres på en trygg måte, altså uten skade på folk eller utstyr, understreker Frode.

- Alle arbeidstillatelser må ha den risikovurderingen som passer til jobben. Og så gjør vi tiltakene som reduserer risikoen. Det kan være gassmåling før entring av en tank, eller sikkerhetsline ut til åpningen, når det arbeides inne i den, forklarer karene.


Alle arbeidstillatelser må ha den risikovurderingen som passer til jobben. Og så gjør vi tiltakene som reduserer risikoen. Frode Johansen og Jørgen Heen Andersen

Gode veiledere

Og siden de begge er skiftledere, kjenner de fabrikken som sin egen bukselomme. De er de beste til å veilede tilreisende vedlikeholdsfolk. I «Covid-19-brakka» skal kun én fra hvert arbeidslag komme inn, og Frode og Jørgen betjener én person av gangen.

- Hvordan ER det egentlig å stå midt i det koket det er med revisjonsstans?

- Det er jo slåtta, det her! gliser Jørgen.

- Bare å brette opp ermene og få jobben gjort!


 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Malin B. Ulsnæs


36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page