top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Sjefen sendte den første

Viktig bærekraft-milepæl er nådd i Glomfjord Industripark. Forrige måned ble et helt spesielt pulver skipet ut for aller første gang…

- Herfra skal vi etter hvert kunne produsere nær 30 storsekker med pulveret vårt, hver uke, opplyser daglig leder Hans Christian Gjelseth i Salten Marine Resource.


- 21.500 kilo, fordelt på 26 sekker inne i kontaineren, dro til Stavanger 19. februar, bekrefter Hans Christian Gjelseth.

Salten Marine Resources daglige leder kan dermed puste lettet ut over den viktigste milepælen av dem alle: første leveranse av sluttprodukt. Etter at produksjonsutstyret ble levert fra mai i fjor, og monteringen pågikk utover høsten, har testing av utstyr og produkt pågått hele vinteren.

- Ting har tatt ekstra lang tid med den første batchen. Når vi nå kommer i vanlig produksjon, skal vi kunne fylle fire storsekker i døgnet, og altså kunne skipe ut en full kontainer hver uke, fastslår han.


Når vi nå kommer i vanlig produksjon, skal vi kunne fylle fire storsekker i døgnet, og altså kunne skipe ut en full kontainer hver uke. Hans Christian Gjelseth

Vietnam neste

Stedet er Glomfjord Havn. 1 ½ år etter stiftelsesmøtet i september 2020 kan selskapet Salten Marine Resource (SMR) presentere, og levere. Tørket avføring og fôr-rester fra smoltanlegg i Meløy-regionen er nemlig videreforedlet til pulver, pakket i 800-kilossekker. Et pulver som er egnet til for eksempel jordforbedringsmiddel, og med blant andre Vietnam som marked.

- Det vil variere hvor mye vi får inn, men når Helgeland Smolt er på sin største produksjon, vil de kunne fylle en tank med slam i døgnet, bare i Reppen.

SMR-Gjelseth har 5 tanker på 17 kubikkmeter som nå går på rundgang hos kundene. Etter tømming vaskes og desinfiseres de før de plasseres ut på nytt.

- I vår får vi forhåpentligvis på plass en ansatt til, foruten meg. Men, siden dette er verdens første sentrale tørkeanlegg, er det umulig å si hvor mange vi kan bli etter hvert, forteller Hans-Christian.


Det er det første sentrale tørkeanlegget i verden, og ligger her, som nær nabo til Yaras fullgjødselfabrikk i Glomfjord Havn. I dag sendes det næringsrike slam-pulveret fra havbruksnæringa ut av regionen og landet, men på sikt ønsker Salten Marine Resource å se på muligheter for å foredle det lokalt.


Grøt blir pulver

Selv ble han ansatt fra februar i fjor og er den som har koordinert etableringen dag for dag, og i tett samarbeid med lokale leverandører som Nordland Betongsagservice, Bilfinger, Moldjord Bygg og Anlegg, Meløy Elektro, Håkon Sveis og Industriarbeid og Polarplast. I ordinær drift er det sjåfør med vogntog fra Terje Halsan AS som nå bytter slam-tankene hos kundene, kunder som også er eierne bak gjenvinningsselskapet SMR. Altså Helgeland Smolt i Sundsfjord og Reppen, Salten Smolt i Skjerstad og etter hvert Nordland Akva på Åmøya. Fulle tanker fraktes til Glomfjord Industripark.

- Smoltanleggene har egne sentrifuger der de fjerner vann, slik at det som kommer til oss er en slags grøt med om lag 20 prosent slam, 80 prosent vann. Dette mates inn fra tanken gjennom en trakt og til store tanker hos oss, før det går inn i mølla, forklarer SMR-lederen.

Her driver en 400 kilowatts motor en aksling med en rekke stag som igjen hakker opp slammet, og friksjonsvarmen fjerner fuktighet. Pulveret fylles i sekker på 800 kilo, og 26 av disse får plass i hver kontainer som skipes ut over kaia rett ved produksjonshallen.


Lovende løsning

Det er så langt investert over 10 millioner kroner i denne helt nye produksjonen. Gjenvinning av slam fra smolten er en bærekraftig og lovende løsning på det som er en betydelig miljøutfordring for raskt-voksende havbruksaktører som Helgeland Smolt og Nordland Akva. SMR har også skapt ny aktivitet i tomme lokaler hos Meløy Havnebygg AS, et selskap som eies av Terje Halsan AS og Limstrand Holding ANS. Salten Marine Resource ble på sin side etablert med en egenkapital på 3,6 millioner kroner, og har tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm som sin styreleder.


Mål: norsk landbruk


Smolt-produsentene på Helgeland har etablert banebrytende slam-håndtering i Glomfjord. Styrelederen tror på et spennende gjødselmarked, i norsk landbruk.

Tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm er styreleder i Salten Marine Resource, som tørker smolt-avfall i Glomfjord, og eksporterer som gjødselprodukt. Dette bildet er tatt i forbindelse med åpningen av Helgeland Smolt sitt produksjonsanlegg i Reppen i Rødøy.


- Dette er nybrottsarbeid, så det er litt tidlig å si hvor stor satsingen i Glomfjord kan bli. Men, mange aktører jobber jo for å etablere mer landbasert matfiskproduksjon, som betyr stadig mer slam-avfall å håndtere, forteller Odd Strøm.

- Og, det forskes utrolig mye på dette både ved SINTEF, universiteter og høgskoler – altså varianter av hvordan dette avfallet fra havbruksnæringa kan utnyttes. Så, vi ser for oss å kunne øke produksjonen langt ut over det den er nå i starten.


Å løse et problem

Det omtales som verdens første sentrale tørkeanlegg for slam fra settefisk-industri. Og ved etableringen av selskapet Salten Marine Resource (SMR) i Glomfjord høsten 2020, ble tidligere Nova Sea-sjef Odd Strøm hentet inn som styreleder. Sentral SMR-eier er forøvrig settefiskprodusent Helgeland Smolt, som igjen eies 74 prosent av Nova Sea.

- Målet har først vært å finne en mer rasjonell løsning for avfallet, mer kostnadseffektivt enn i dag, forklarer han.

Det meste smoltavfallet i nord fraktes nemlig til forbrenning på Skogn i Trøndelag. Kostbar og knapt nok bærekraftig.

- Å tjene masse penger har altså ikke vært målet til nå – det er mest snakk om å løse et problem. Men, når vi får rampet dette opp, og lært masse av forskningen slik at det kan utvikles rett teknologi, ja, da vil det ligge gode verdier og markeder i å lage avfallet om til gjødsel.


Fra lav til høy verdi

Det er så langt investert langt over 10 millioner kroner i denne helt nye produksjonen øverst på Helgeland. Gjenvinning av avføring og fôrrester fra laksesmolt er lovende som del-løsning på en betydelig miljøutfordring for de raskt-voksende havbruksaktørene Helgeland Smolt og Nordland Akva. I vår planlegger Strøm offisiell åpning av tørkeanlegget, som også er et spennende tilskudd til Glomfjord Industripark.

- Pulveret blir i dag til en lavere kvalitet av gjødsel, og går derfor til lavt-betalende markeder, gjerne oversjøisk. Men, idet vi klarer å øke kvaliteten ser vi et godt nærmarked i norsk landbruk, og her leter vi allerede etter partnere for utvikling. Salten Marien Resource er godt integrert i det grønne skiftet.


Snakker gjerne med Yara

- Partnere: tørkeanlegget er nærmeste nabo til Yaras gjødselfabrikk i Glomfjord?

- Glomfjord ble valgt på grunn av egnet lokale, god beliggenhet i forhold til kundene våre i havbruksnæringa, og den flotte havna.

- Men ja, videre dialog med Yara om samarbeid er absolutt interessant. Gjødselsporet er viktig for oss. Akkurat nå må vi bygge erfaring for å oppnå lønnsom drift på slammet, og så skal vi etter hvert koble oss på flere miljøer for å utvikle dette videre.


Glomfjord ble valgt på grunn av egnet lokale, god beliggenhet og flott havn. Men ja, videre dialog med Yara om samarbeid er absolutt interessant. Gjødselsporet er viktig for oss. Odd Strøm

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


282 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page