top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Spektakulært attraktiv…..og litt omstridt

Den ble plutselig Meløys største besøksattraksjon. Som måtte stenges, på grunn av risiko for ulykke. Nå setter Statkraft den i stand – men for å bevare, ikke åpne.


Det siste tiåret har et spektakulært byggverk i Fykandalen i Meløy fått en publikumsinteresse som aldri før i sin over 100-årige levetid. Fykantrappa er «bare» en anleggstrapp, men med kafédrift i Rallarbrakka og omfattende profilering i sosiale medier siden 2015, har folk strømmet til fra hele landet, til en helt spesiell turopplevelse. NRK’s dokumentarfilmer «Glomfjellets hemmeligheter» (2012) og «Operasjon Muskedunder» (2018) bidro også. Lokalt er dermed meningene mange rundt at Statkraft fra juni 2020 valgte å stenge Fykantrappa for godt. Faren for is- og steinras er for stor, og deler av trappa er i for dårlig stand til å garantere publikums sikkerhet.

- I fjor høst gjorde vi utbedringer på hengebrua over elva, og begynte på den øverste seksjonen – der må hele trappa dras 50-60 centimeter oppover, for å rette søylene, forsterke bardunene og avlaste kjettingen og rekkverket, forklarer kraftverkssjef Fred Inge Kristensen for Ny Næring.

- Hvor mye investerer Statkraft i dette arbeidet?

- Det er krevende arbeid i bratt terreng, og vi må jobbe trygt, så ja, dette koster mange millioner. Men vi ønsker ikke å oppgi summer. Vi har hatt et ganske stort budsjett for bevaringstiltakene vi nå gjør i Glomfjord, og dette må nok økes en god del, blant annet for bevaringen av Fykantrappa.


I fjor gjorde vi utbedringer på hengebrua, og fra i vår er vi i gang med den øverste seksjonen – hele trappa må dras 50-60 centimeter oppover. Fred Inge Kristensen

Grafikk: Ellinor Skaret

Trappa ble saumfart

- Foreninger, lokalpolitikere og enkeltpersoner har reagert på stengingen, og mener at Statkraft bør sørge for å få trappa åpnet igjen?

- Ja, vi har forståelse for dette, og vi har hatt dialog med mange, ikke minst Meløy kommune. Men, det er for stor risiko å la den være åpen, vi kan ikke gamble med folks sikkerhet. Da vi fikk rapportene fra geolog og ingeniørselskap, skjønte jeg umiddelbart at den måtte stenges. De saumfarte trappa, og jeg tror nok ikke folk flest er klar over hvor dårlig forfatning den er i, og hvor rasfarlig det er i området. Vi kan bare være glad for at vi har unngått personskader.

- Men nå utbedrer dere?

- Det stemmer, vi tar seksjon for seksjon med utgangspunkt i rapporten, men blir nok ikke ferdig i år. Gjennom vår landsverneplan og overfor Riksantikvaren har vi forpliktet oss til å bevare trappa som et viktig kulturminne.

- Men altså ikke for å åpne den for allmennheten igjen – dét vil ikke skje så lenge den er i Statkrafts eie.


Vi har hatt et ganske stort budsjett for bevaringstiltakene vi nå gjør i Glomfjord, og dette må nok økes en god del. Fred Inge Kristensen

Ikke sannsynlig

For den uinnvidde: Fykantrappa er en fjelltrapp beregnet på anleggstrafikk. Statkrafts kraftverksgruppe bruker andre veier og transport inn i fjellene, men selskapet har likevel vedlikeholdt og gjort reparasjoner ved ras og slitasje – de siste årene fordi trappa skal bevares med dagens utseende. Føringene for bevaring gjør det også umulig å bygge den om slik at den tilfredsstiller kravene til en kommersiell ferdselstrapp for turisme og folk flest.

- I Statkrafts eie – er det mulig at andre overtar den?

- Det er det faktisk, og vi har hatt interessenter som spør oss. Men da må også risikovurderingene og ekspertrapportene overtas. For vår del tenker vi ikke økonomi i vårt bevaringsarbeid, men det blir et stort vedlikeholdsobjekt hvis noen skal overta og holde trappa åpen. Vi setter oss ikke på bakbeina, men det må i såfall store krefter til, og en slik løsning er kanskje ikke sannsynlig pr. i dag.Kraftverkssjef Fred Inge Kristensen, Statkraft 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs.


157 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page