top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Viktig aktør blir sterkere

Laboratoriet i Glomfjord Industripark spiller en viktig rolle når Yara produserer gjødsel for milliarder. Vi følger den aller mest erfarne på jobb, i forbindelse med den viktige lab-fusjonen som gjør fagmiljøet enda sterkere.


Terje Kolberg er den ene av fem i Molab-staben som etter vinterens fusjon med Kystlab er ansatt i SINTEF Norlab. Han har svært lang erfaring i å teste og kvalitetssikre gjødsel produsert av Yara Glomfjord. – Interessant arbeid som krever nøyaktighet og gode rutiner, sier han om jobben.


– I dette IMO-trauet er det en stålplate, og den varmer jeg opp med brenneren. Da skal gjødsla på andre siden av plata ikke ta fyr – det er dét jeg tester, forklarer mannen bak beskyttelsesbrillene og arbeidsklærne. – Det har skjedd andre steder i verden at gjødsel har begynt å brenne, og vi gjør disse testene for Yara når det kommer nye spesifikasjoner på produktene deres, sier Terje Kolberg.

Gunstig kjennskap Den aller mest erfarne i SINTEF Norlab-staben er igjen ute på oppdrag for hovedkunde Yara Glomfjord. Til vanlig prøver av råstoffer, prøver av ferdig produkt. Eller måling av utslipp til hav og luft, og i dag: viktig sikkerhetstest av gjødsel som utsettes for intens varme. – Det er viktig å ha kjennskap til produksjonsprosessen, og det at jeg selv har jobbet i gjødselfabrikken er nok en fordel for meg i jobben for SINTEF Norlab. Vi utfører viktig kvalitetssikring for Yara, og da er det godt å ha kunnskap om hvordan gjødsel lages! Han begynte nemlig sin yrkeskarriere med mange år som prosessoperatør i ammoniakkfabrikken til Norsk Hydro. Nå er han del av en laboratorium-stab som roterer mellom tre stasjoner, én måned på hver. Verdien av gjødsel produsert i Glomfjord beløper seg til milliarder, og tjenestene fra Terje og hans kolleger er en essensiell del av kvalitetsmålingen før produktene sendes til ulike verdenshjørner.


Vi utfører viktig kvalitetssikring for Yara, og da er det godt å ha kunnskap om hvordan gjødsel lages!
Terje Kolberg

Ønsket utenlands – Nøyaktighet, presisjon. Være effektiv for å få unna ting, forteller han om ferdighetene som kreves i jobben. – Og så lærer man seg teknikker slik at man ikke blir plaget – jeg har gode rutiner i arbeidet mitt. Den lange erfaringen har også gitt Terje spennende utfordringer også utenfor Glomfjord – på invitasjon fra Yara. En gang gikk turen til Indonesia – Yara ønsket en tredjepart i arbeidet med å løse utfordringer med produktene overfor en kunde. Terje ble valgt. – En annen gang reiste jeg til Nairobi i Kenya. Analysemetodene var ikke gode nok for å analysere den norske gjødsla. Jeg var der sammen med representanter fra Yara, og vi klarte å løse problemene, husker Terje. Det var interessen for allmenne fag, ikke minst realfag med kjemi, som ble begynnelsen på hans til nå over 40 år lange karriere i Glomfjord Industripark.

Alltid interessant – Kjemi betydde mye matte, mye beregninger, og dét var noe jeg likte – jeg har alltid vært litt nysgjerrig på å finne ut av ting, sier laboratorieteknikeren. – Og på den tiden var det greit for meg å velge en retning der jeg kom meg relativt raskt ut i arbeid. De første årene gikk jeg skift, men da jeg stiftet familie var det godt å komme over på dagtid. – 42 år, imponerende? – Ja, det er klart det er fordi jeg trives! Dette arbeidet har alltid vært interessant. Og så lenge Yara har virksomhet her, så har det absolutt føltes som en trygg jobb, som selvsagt vært viktig for meg.

 

Terje Kolberg (57)

Oppvokst i Glomfjord som yngstebarnet til Steinar og Borghild, og der søsknene Kate (f. 1949), Haldis (f. -51) og Arne (f. -56) i dag er bosatt i Telemark. Etter grunnskolen tok Terje kjemi- og prosessfag i Glomfjord, før et praktikant-år i Hydro’s ammoniakkfabrikk, deretter det samme i laboratoriet. Etter militærtjenesten vanket fast jobb i ammoniakken som prosessoperatør, og skiftarbeid der fram til nedleggelsen i 1993. Da ble Terje hentet til laboratoriet, der han siden da har jobbet som laboratorietekniker, og med ulik videreutdanning underveis.

 

Trengte mer muskler


Større nettverk og mer muskler for det tradisjonsrike laboratoriet i Glomfjord Industripark. Den lokale lederen er fornøyd – hovedkunden er fornøyd.


Nytt år og i et større nettverk: de 5 ansatte i laboratoriet i Glomfjord Industripark har fått ny arbeidsgiver, nemlig SINTEF Norlab, som er det fusjonerte selskapet mellom Kystlab og SINTEF Molab. Fra venstre Terje Kolberg, Marianne Johansen, Bente Edvindsen og Lars-Jacob Angelsen


Fusjon er en prosess hvor to lette atomkjerner slår seg sammen til en tyngre kjerne, samtidig som det frigjøres betydelige mengder energi. Kilde: Store Norske Leksikon.

Helt på sin plass å ta fram fysikken og kjemien, når vi skal omtale ferskt nytt i Glomfjord Industripark. For det dreide seg om å bli tyngre og utvikle mer energi, da Kystlab og SINTEF Molab ble et par fra årsskiftet. SINTEF Norlab. – Vi får inn kompetanse vi ikke hadde. Vi skal levere en enda bedre pakke til kundene våre. På sikt skal vi tilby enda mer.

Sterk konkurranse Dette sier Marianne Johansen til Ny Næring. Hun er gruppeleder ved laboratoriet i industriparken, der Yara Glomfjord i dag er suveren hovedkunde. Nylig bragte hun oss den typisk spennende nyheten om at Kystlab – spesielt gode på vann, havbruk og mikrobiologi – fusjoneres med SINTEF Molab – spesielt gode på industri, uorganisk kjemi, materialtesting og miljøovervåking som utslipp av gasser, støy og støv. Kystlab med hovedbase Namsos og lab-er i flere andre byer. SINTEF Molab med hovedbase i Mo i Rana og lab-er i Glomfjord, Porsgrunn og Oslo.

– Det er sterk konkurranse innen laboratorietjenester, med pressede priser der flere aktører kjøper tjenester utenlands. Skal man klare å henge med, er det viktig å ha muskler og bli sterkere, slik vi blir nå, forklarer hun bakgrunnen for fusjonen.
Marianne Johansen

Marianne Johansen


– Positivt for Glomfjord

Det svært profesjonelle laboratoriemiljøet har lang historie i Glomfjord, sammenfallende med gjødselproduksjonen som har pågått siden 1950-tallet. Fabrikken her er den ene av nær 30 i Yara International, som er verdens ledende produsent av mineralgjødsel. Presise målinger av råstoff, ferdige produkter og utslipp – dette er et svært viktig laboratorieoppdrag som igjen er viktig del i Yara’s omfattende kvalitetssikring. Molab ble etablert som datterselskap til SINTEF i 1989, og overtok i 2003 det som til da var kjent som Hydro-lab’en i Glomfjord.

– Dette er en kjerneleverandør for Yara Glomfjord og viktig for industriparken. At virksomheten styrkes ved en slik fusjon, og kan tilby ytterligere tjenester, også for resten av regionen, for eksempel for havbruksnæringa, er utelukkende positivt, sier Leif Kristiansen, leder for Glomfjord Industripark.


Leif Kristiansen

Digitalisering-pluss

– På kort sikt betyr dette at vi blir en del av et enda større regionalt nettverk, slik at et større spekter av prøver kan håndteres, og raskt. Kundene er opptatt av å ha kompetansen lokalt, og slik blir vi sterkere, opplyser Marianne. I første omgang ligger det ikke an til at staben på 5 i Glomfjord skal økes, men på sikt ligger det absolutt til rette for dette – i romslige lokaler i industriparken.

– Vi tror denne sammenslåingen skal hjelpe oss til en utvikling der vi digitaliserer og automatiserer tjenestene våre. Bidrar til samfunnsutvikling. Kundene trenger å være ‘hands on’ i produksjonen sin, og da trenger de fortløpende tilgang til oppdaterte målinger, forklarer hun.


At virksomheten styrkes ved en slik fusjon, og kan tilby ytterligere tjenester, også for resten av regionen, er utelukkende positivt.
Leif Kristiansen

Plass til alle

Midt-norske Kystlab spesialiserer seg på laboratorieanalyser innen vann, mat og miljøprøver. Med dem i folden kan dermed SINTEF Norlab satse langt bredere og styrke seg på for eksempel vannprøver og vannverk, og havbruk, i hele landet. I Nordland og Troms er Bodø-baserte Labora en annen kjent aktør.

– Med det grønne skiftet, kravene som stilles til bedrifter nå og i fortsettelsen, er etterspørselen etter laboratorietjenester bare økende. Jeg er ikke i tvil om at det er plass til at både vi og andre aktører kan vokse, forteller Marianne Johansen.

– Denne fusjonen får ingen konsekvenser for kundene våre, annet enn at de skal få en enda bedre pakke. Og flere bedrifter enn før, i Meløy-regionen, kan nok bli kjent med oss. Vi har nemlig hatt henvendelser, og nå vet vi at vi kan håndtere dem!

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

60 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page