top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Viktig fiskedoktor-besøk

Den gode fiskehelsen. Dette er selve grunnlaget for virksomhet hos Mowi i Glomfjord, og da kan ingenting overlates til tilfeldighetene. Hver måned kommer Region Nord’s egen fiskedoktor på besøk.


– Hovedoppgaven min når jeg kommer på besøk er å få oversikt over anlegget, og se på om det har skjedd noe spesielt siden sist, forklarer Grim S. Mathisen.

Den 41-årige fiskehelsebiologen er opprinnelig fra Dønna og bosatt i Trondheim. Han bidrar viktig til å sikre god helse hos Glomfjord-smolten. Den som, i enden av produksjonslinja, skal ligge på middagsbord rundt omkring i Norge.

Helsen til fisken er det viktigste grunnlaget for god produksjon, og vi er avhengig av at den er god!
Svante Brun

Svante Brun (t.v) og ´fiskedoktor´Grim S. Mathisen.

Desidert størst – Helsen til fisken er det viktigste grunnlaget for god produksjon, og vi er avhengig av den er god, forteller Svante Brun. Han er driftsleder, her ved det største settefiskanlegget i Mowi’s Region Nord. I fjor produserte de seks smoltanleggene i regionen om lag 20 millioner individer settefisk, hvor Glomfjord alene produserte 8 millioner. Som det desidert største anlegget jobber Glomfjord kontinuerlig med sykdomsbekjemping, og gjorde senest i 2018 en viktig og stor jobb med å bekjempe poxvirus. – Den jobben Grim gjør er veldig viktig for oss, og han gir veldig gode råd for forebygging. I tillegg binder han sammen de ulike anleggene i region Nord, og videreformidler informasjon mellom anleggene som gir god lærling for oss.

Tas på alvor – Når jeg kommer på besøk, gjør jeg rutinesjekk. Jeg kan også komme på kort varsel, hvis sykdom eller andre ting oppstår, forklarer Grim. En del av jobbet til Grim er å sjekke den døde fisken som blir tatt opp av karene, for å kunne oppdage eventuell sykdom eller virus. Forebyggende tiltak er også en viktig del av god fiske-helse, og her bidrar Grim med råd til anleggene. Som fiskedoktor for alle de seks smoltanleggene i Region Nord har han en jobb preget av mye reising, og møter mye folk. – Alle jeg møter er veldig positive og flotte folk, på alle anleggene. Glomfjord skiller seg litt ut fordi jeg møter en del folk på min alder, noe som er gøy!


Grim S. Mathisen’s viktigste jobb er å sikre god fiske-helse, og gir et viktig bidrag til regionens største smolt-produsent – Glomfjord!

Bygger opp

Grim begynte med både psykologi-studier og fysioterapi-studier før han til slutt endte opp med en utdannelse som fiskehelsebiolog.

– Å jobbe med mennesker er komplisert, og forkjærligheten min for biologi og kjemi gjorde at jeg havnet på denne utdannelsen.

Havbruksnæringen er relativt ny, sammenlignet med de andre store norske næringene som olje og havbruk, og det er også noe Grim synes er spennende.

– Det er interessant, og jeg liker å kunne være med å bygge opp næringen og produksjonen, det er også noe av det som gjør jobben min veldig artig, sier han.

Det er interessant, og jeg liker å kunne være med å bygge opp næringen og produksjonen, det er også noe av det som gjør jobben min veldig artig!
Grim S. Mathisen

 

Grim S. Mathisen (41) er oppvokst på Dønna, Helgeland. Gikk videregående skole i Sandessjøen. Har vært innom studiene psykologi og fysioterapi. Utdannet seg til fiskehelsebiolog ved Fiskerihøgskolen, og var ferdig der i 2007. Har jobbet hos Marin Helse og Helgeland Fiskehelse men jobber i dag for MOWI, og har ansvar for settefisk i Region Nord. Har totalt ansvar for seks anlegg.

 

Mowi Glomfjord

Bergenske Mowi etablerte forsøksanlegg for produksjon av laksesmolt i Glomfjord i 1985. Senere har anlegget vært eiet av både Hydro Seafood, nederlandske Nutreco og i dag Mowi, som fra 2019 endret sitt navn fra det tidligere Marine Harvest. Meløy-virksomheten har 19 ansatte, og konsesjonen for bruk av 1.550 tonn fôr årlig tilsvarer en årlig produksjon på om lag 12 millioner individer på 100 gram hvert år – det største anlegget i konsernets Region Nord. Daglig leder er Rose Olsen, og driftsleder er Svante Brun.

 

Tekst: Malin B. Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs


16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page