19

BEDRIFTER

2,5

MRD. I OMSETNING

420

ARBEIDSPLASSER

Våre bedrifter

Laksesmolt, mineralgjødsel, wafere til solcelleindustrien, engineering, fagopplæringstjenester, catering og næringsutvikling. Bli kjent med våre nær 20 virksomheter!

Miljø og bærekraft

Uendelige mengder iskaldt kjølevann fosser ned fjellsidene. Dette gir oss et unikt utgangspunkt for å være helt i tet på sirkulær økonomi og bærekraftig produksjon.

Etablering i GIP

Kraftig og moderne infastruktur, nye produksjonslokaler og meget sterkt fagmiljø! Vi ønsker deg velkommen til å etablere din virksomhet i Glomfjord!

Sikkerhet og beredskap

Industriparken ligger midt i Glomfjord sentrum, og vi ivaretar høy sikkerhet. Vår store tropp med brann- og beredskapspersonell har en omfattende utstyrspark og høy kompetanse. 

INDUSTRIPARKEN PÅ ETT MINUTT

NYHETER

TIL ENTREPRENØRER

TIL VÅRE BESØKENDE

Alle som skal utføre arbeid inne i
industriparken må gjennomføre sikkerhetskurs.
Følg bestemmelsene for bruk av verneutstyr og
registrer deg i resepsjonen før du fortsetter inn i parken.

Når du ankommer Glomfjord Industripark kan
du parkere ved resepsjonen. Alle må registrere seg i

vårt besøkssystem før de fortsetter inn på området. Skal du

utføre arbeid inne i parken må du ha gjennomført sikkerhetskurs.
 

tlf. 757 19 900 

KONTAKT

KONTAKT OSS

Telefon: +47 757 19 900
E-post: post@gip.no

BESØK OSS

Glomfjord Industripark
Ørnesveien 3
8160 Glomfjord