top of page

SIKKERHETSARBEID

Det er sterk fokus på sikkerhet hos Yara Glomfjord. Faren for storulykker er i første rekke forbundet med Yaras produksjon av gjødsel, der det benyttes og oppbevares farlige stoffer. Systematisk vedlikehold og forebygging skal hindre uønskede hendelser, mens prosess- og lageranlegg har reguleringssystemer for å hindre unormale driftsforhold. Systemer for prosessikring og nødavstenging vil gi beskjed om avvik og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner. En rekke installasjoner vil begrense virkningen av eventuelle hendelser. Faktiske hendelser eller tilløp til slike rapporteres og granskes, slik at de kan unngås i framtiden.

EKSEMPLER PÅ SIKKERHETSARBEID

1. Rørgaten fra øvre til nedre område er sikret med varslingsbom over vegbanen. 2. Det gjøres jevnlig inspeksjon av beholdere, tanker og rørgater der det oppbevares eller fraktes nitrose, ammoniakk, salpetersyre og andre farlige gasser. Det utføres også jevnlig kontroll med røntgen-gjennomlysning av skjøter og koblinger på rørgater. 3. Vi har omfattende overvåking av produksjonen i Syrefabrikken med for eksempel trykk- og temperaturmålinger, som  avslører unormale driftsforhold tidlig. Ved unormale driftsforhold stenges fabrikken automatisk ned.

Til våre naboer A5 folder 2024 9.jpg

HMS

1. Rørgaten fra øvre til nedre område er sikret med varslingsbom over vegbanen. 2. Det gjøres jevnlig inspeksjon av beholdere, tanker og rørgater der det oppbevares eller fraktes nitrose, ammoniakk, salpetersyre og andre farlige gasser. Det utføres også jevnlig kontroll med røntgen-gjennomlysning av skjøter og koblinger på rørgater. 3. Vi har omfattende overvåking av produksjonen i Syrefabrikken med for eksempel trykk- og temperaturmålinger, som  avslører unormale driftsforhold tidlig. Ved unormale driftsforhold stenges fabrikken automatisk ned.

Til våre naboer A5 folder 2024 3.jpg

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Yaras bedriftshelsetjeneste ligger i samme bygg som kantina og resepsjonen. Der er det ansatt lege, sykepleier og helsesekretær.

Til våre naboer A5 folder 2024 10.jpg

SIKKERHETSOPPLÆRING

Alle som skal arbeide i industriparken skal ha gjennomført sikkerhetsopplæringen for å få adgangskort til industriparken og den enkelte bedrift. Adgangskortet skal alltid medbringes når du er inne på området. Adgangskort benyttes i rotasjonsgrindene. Alternativt kan en registrere seg manuelt inne i resepsjonen. Bilførere må bruke adgangskortet i kortleseren ved portene for å få grønt lys før de kan kjøre inn på området. Bilfører må forsikre seg om at passasjerer i bilen har nødvendig sikkerhetsopplæring og adgangskort.

Til våre naboer A5 folder 2024 4.jpg

ADGANGSKONTROLL

FOR ANSATTE, LÆRLINGER OG INNLEIDE
For å få adgangskort til industriparken og den enkelte bedrift må du ha gjennomført sikkerhetsopplæring. Adgangskortet skal alltid medbringes når du er inne på området.

BESØKENDE
Alle besøkende må registreres i resepsjonen/vakta. Den du skal besøke møter deg der. Parkering er utenfor resepsjonen.

Til våre naboer A5 folder 2024 7.jpg
bottom of page