top of page

Faktura og forbruk

 

Nettleien faktureres månedlig fra Yara Norge AS. Grunnlaget for faktura er strømforbruket og gjeldende nettleietariff fra Yara Norge AS, for Glomfjord Industripark. Avhengig av nettilknytning blir det fakturert for følgende ledd:

 
  • Effektledd basert på maks effektuttak i måneden x pris for effekt (kr/kW/år)

  • Energiledd basert på strømforbruk i måneden x pris for energiledd (øre/kWh), etter gjeldende tariff for kunden

  • Forbruksavgift på strømforbruk pr. måned, etter gjeldende sats for virksomheten

  • Fastledd for kunden, etter gjeldende tariff for kunden.

  • Enova-avgift: kr. 800,- pr. år pr. målepunkt for næring.
     

 
AL6A1790-scaled.jpeg
bottom of page