top of page

Hva omfatter drift av strømnettet?

 

All aktivitet i forsyningsområdet vårt, berører strømnettet på én eller annen måte. Dette kan være alt fra bygging av ny vei, skoging nær eksisterende strømlinje, eller flytting av en strømlinje eller -kabel for å gjøre plass til et nybygg.

 
DJI_0857.JPG

Driften av strømnettet går ut på å håndtere alle slike henvendelser, og sørge for at de nødvendige arbeidene foregår sikkert for de som arbeider i nærhet av strømnettet.

Beredskap: strømnettet driftes 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Dét vil si at vi alltid overvåker at alle tilknyttet vårt strømnett har strøm, og at vi rykker ut for å reparere dersom det oppstår feil på en komponent i strømnettet.Hvorfor vedlikehold?

 

Som alt man ønsker å bevare, må også strømnettet og alle komponenter vedlikeholdes. Dersom komponenter ikke er godt vedlikeholdt, kan det føre til strømbrudd og mer akutt reparasjon, under drift. Derfor går noe av nettleien som kundene betaler, til vedlikeholdsarbeid. Gode vedlikeholdsrutiner gir færre driftssituasjoner/strømbrudd pga. komponenter som svikter.

Hva er bakgrunnen for når vedlikehold trengs?


For å forsikre oss om at tilstanden i strømnettet er forsvarlig, og når vedlikehold er nødvendig, utfører vi tilstandskontroller på de viktigste komponentene. Dette gjelder både komponenter som transporterer strømmen, men også komponenter som gjør det trygt for energimontørene å gjøre vedlikehold.

I tilstandskontrollene avdekkes oppgraderingsbehov eller potensielt farlige forhold, og dessuten  verdifull informasjon om stasjonskomponenter, transformatorer og  kabelnettet.

bottom of page