top of page

Hva er nettleie?

Alle nettkunder betaler nettleie, enten det er til bolig, fritidshus, bedrifter eller byggeprosjekt. Innenfor Glomfjord Industripark er det Yara Norge AS i Glomfjord som sørger for fordelingen av strømmen, fra overordnet nett og ut til virksomhetene i Glomfjord Industripark.

 
nettleie-ledninger-1920x600.gif
Hvorfor må det betales nettleie?

 

  • Nettleien dekker kostnadene ved at Yara Glomfjord leverer strøm til industripark-virksomhetene 24 timer i døgnet, 365 døgn i året.

  • Nettleievirksomhet i Norge er sterk regulert, med egne forskrifter om forvaltning, og strenge krav til hvilke påslag som er tillatt i nettleien.

  • Nettselskapene er også pålagt å kreve inn statlige avgifter på strøm i Norge. Dette gjelder forbruksavgiften og avgiften til energifondet.

 

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) er en underavdeling av NVE og påser at alle nettselskapene følger forskrifter om drift og vedlikehold av nett.

bottom of page