top of page

VED ALARMSITUASJON

Dersom det skjer for eksempel et gassutslipp, vil alle som befinner seg i Glomfjord – og en viss omkrets rundt – få melding på sin mobiltelefon. Også de som kjører inn i dette definerte området i løpet av 2 timer etter at alarmen har gått, vil få samme melding. Disse meldingene sendes ut fra 110-sentralen i Bodø etter beskjed fra oss her i industriparken. De vil inneholde informasjon om hva som har skjedd, og anbefalinger om hva innbyggerne skal gjøre i den aktuelle situasjonen. Når faren er over, sendes det ut ny melding.

GENERELT

• Forhold deg til de meldinger som blir gitt av nødetatene.

• Gjennom media, direkte informasjon eller Yara Glomfjord sin Facebook-side

VED OPPHOLD INNENDØRS

• Gå eller kjør snarest mulig til nærmeste hus og bli der

• Dersom det ikke er mulig å komme innendørs, bør lavtliggende områder unngås - søk opp i høyden

• Observer vindretningen - gass og røyk sprer seg med vinden. Beveg deg på tvers av vindretningen dersom du er i et gasseller røykfylt område.

VED OPPHOLD UTENDØRS

• Lukk dører, vinduer og ventiler - slå av ventilasjonsanlegg med inntak av friskluft.

• Ikke oppsøk kjeller - opphold deg i de øverste etasjene

• Pust gjennom et fuktet tøystykke dersom gass eller røyk merkes

• Bruk gassmaske dersom det er tilgjengelig

bottom of page