top of page

Standard Leveringsvilkår (kun næringskunder)

 

Yara Norge AS i Glomfjord bruker Fornybar Norge sine standardavtaler for nettleie og tilknytning. Avtalene regulerer kunders rettigheter og plikter for nettleie og tilknytning til nettet. Når kunden knyttes til nettet eller begynner å bruke strøm, så aksepterer de nettselskapets til enhver tid gjeldende nettleie- og tilknytningsavtale.

 
electricity.jpeg
Standardvilkårene består av to deler/avtaler: 

  1. Nettleievilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og Kunden

.

2. Tilknytningsvilkårene som regulerer forholdet mellom Nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som skal tilknyttes eller er tilknyttet overføringsnettet.

Næringskunder:                         

 
Nettleie og tilknytningsvilkår for næringskunder (f.o.m. 1. februar 2021)

​Standardvilkårene brukes ved tilknytning og levering av nettjenester til næringskunder, dvs. kunder som ikke er forbruker i henhold til definisjonen i § 1 i lov om forbrukerkjøp (LOV-2002-06-21-34). De oppdaterte vilkårene er utløst av endringer i forskrifter gitt av Olje- og energidepartementet (OED), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og Justervesenet.

bottom of page