top of page

BRANN OG ULYKKE

BEREDSKAPSSTYRKE OG BRANNVESEN

Yara Glomfjord har en kommunal rednings- og slukkeavtale med Meløy kommune. Yara Glomfjord er en bedrift i Industrivernklasse kapittel 3. Denne klassen krever at vi har et forsterket industrivern. I alt er om lag 45 personer knyttet til beredskapsstyrken, og av disse utgjør ca. 30 utdannede brannkonstabler som er delt i 6 vaktlag. Beredskapsstyrken gjennomgår et omfattende opplærings-program som består i førstehjelpskurs, sambandskurs og egen vegtunnel-øvelse, i tillegg til egne øvelser med drilling på røykdykking, kjemikaliehåndtering, trafikkuhell og oljeutslipp.

Til våre naboer A5 folder 2024 9.jpg

BRANN OG ULYKKE

Beredskapsstyrken på Yara Glomfjord er også brannvesen for tettstedet Glomfjord. Beredskapsstyrken inngår i Yara Glomfjord, som er en bedrift i industrivernklasse 1. Styrken har tunell-beredskapen for de tre veitunellene i området. I alt er om lag 50 personer knyttet til beredskapsstyrken, og ca 40 av disse inngår i brannkorpset som igjen består av 6 lag. Medlemmene i brannkorpset gjennomgår en omfattende opplæring i henhold til de krav som til enhver tid stilles til slikt mannskap. 

Til våre naboer A5 folder 2024 8.jpg
bottom of page