top of page

BRANN OG ULYKKE

BEREDSKAPSSTYRKE OG BRANNVESEN

Yara Glomfjord har en kommunal rednings- og slukkeavtale med Meløy kommune. Yara Glomfjord er en bedrift i Industrivernklasse kapittel 3. Denne klassen krever at vi har et forsterket industrivern. I alt er om lag 45 personer knyttet til beredskapsstyrken, og av disse utgjør ca. 30 utdannede brannkonstabler som er delt i 6 vaktlag. Beredskapsstyrken gjennomgår et omfattende opplærings-program som består i førstehjelpskurs, sambandskurs og egen vegtunnel-øvelse, i tillegg til egne øvelser med drilling på røykdykking, kjemikaliehåndtering, trafikkuhell og oljeutslipp.

SBtrafikklys.jpg

BRANN OG ULYKKE

Beredskapsstyrken på Yara Glomfjord er også brannvesen for tettstedet Glomfjord. Beredskapsstyrken inngår i Yara Glomfjord, som er en bedrift i industrivernklasse 1. Styrken har tunell-beredskapen for de tre veitunellene i området. I alt er om lag 50 personer knyttet til beredskapsstyrken, og ca 40 av disse inngår i brannkorpset som igjen består av 6 lag. Medlemmene i brannkorpset gjennomgår en omfattende opplæring i henhold til de krav som til enhver tid stilles til slikt mannskap. 

SBtrafikklys.jpg
bottom of page