KONTAKTPERSONER

Kontaktperson_Evelyn.jpg

RESEPSJON
OG PORTVAKT

Evelyn Nygård

+47 757 19 900

Kontakperson_Leif.jpg

PARKSJEF
ALL INFRASTRUKTUR

Leif Kristiansen

+47 414 58 827

Kontaktperson_Finn.jpg

NYETABLERING OG INDUSTRIPROSJEKTER

Finn Nordmo

+47 482 95 718

Kontaktperson_Stine.jpg

ETABLERING 

OG GRUNDERSTØTTE

Stine Estensen

934 00 473

Kontaktperson_Per.jpg

BRANN OG

BEREDSKAP

Per Frøskeland

+47 414 58 834

Kontaktperson_Pål.jpg

PROSJEKT OG 

PROSJEKTERING

Pål Einar Olsen

+47 975 49 580