top of page

FORSTERKET INDUSTRIVERN

INDUSTRIVERNET

Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier og er en del av det norske totalforsvaret. Som industrivernpliktig bedrift plikter Yara Glomfjord å organisere, utstyre og øve et industrivern som er best mulig tilpasset bedriftens risikoforhold og egenart. Oppgavene omfatter forebyggende og beredskapsmessige tiltak etter lover og forskrifter fra myndighetene. Yara’s hovedmål er å unngå skader og ulykker, motvirke helse- og miljøskade samt skade på materielle verdier.

SBtrafikklys.jpg

BEREDSKAPSSTYRKE OG BRANNVESEN

Yara Glomfjord har en kommunal rednings- og slukkeavtale med Meløy kommune. Yara Glomfjord er en bedrift i Industrivernklasse kapittel 3. Denne klassen krever at vi har et forsterket industrivern. I alt er om lag 45 personer knyttet til beredskapsstyrken, og av disse utgjør ca. 30 utdannede brannkonstabler som er delt i 6 vaktlag. Beredskapsstyrken gjennomgår et omfattende opplærings-program som består i førstehjelpskurs, sambandskurs og egen vegtunnel-øvelse, i tillegg til egne øvelser med drilling på røykdykking, kjemikaliehåndtering, trafikkuhell og oljeutslipp.

SBtrafikklys.jpg
bottom of page