top of page
DJI_0279.JPG

NETTLEIE

 

Yara Norge AS har to konsesjoner for driften og vedlikeholdet av Glomfjord Industriparks høyspent- distribusjonsnett.

1. Anleggskonsesjon

- for inntil tre transformatorer 132kV/16kV fra NVE
- datert 2. desember 2004, med varighet til 1.januar 2035

2. Områdekonsesjon

- for elektriske fordelingsanlegg inntil 22kV innenfor Glomfjord Industripark 
- datert 5. juli 2007, med varighet til 1. januar 2035

DJI_0809.JPG

Vi hjelper deg

 

Trenger du mer informasjon om våres nettvirksomhet? Klikk på les mer for å komme i gang!

Tilknytning til nettet

 

Dette er for deg som bruker mer enn 1 MW. Trykk på les mer for informasjon.

DJI_0868.JPG
bottom of page