top of page

Leveringspliktig kraftleveranse

 

Yara Norge AS i Glomfjord har såkalt leveringsplikt, og leverer kraft dersom en kunde i Glomfjord Industripark ikke har avtale med en strømleverandør. Ordningen er ment som midlertidig hjelp mellom kraftleverandører – ved konkurs hos kraftleverandør e.l.

 
fre-sonneveld-q6n8nIrDQHE-unsplash-scaled-1.jpeg

Leveringspliktig kraftleveranse (pliktleveranse) vil si at nettselskapene er pålagt å levere kraft for å sikre at kunder ikke mister strøm ved flytting, hvis en kraftomsetter går konkurs eller sier opp leveransen til kunden, m.v. 

  • Prissettingen på leveringspliktig kraftleveranse reguleres av myndighetene. Utgangspunktet er at den skal følge gjeldende spotpris i prisområdet nettselskapet driver i. Alle kunder I Glomfjord Industripark tilhører prisområdet NO4.

  • Leveringspliktig kraft er ikke ment å være en permanent løsning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å skaffe en gyldig kraftleveringsavtale så raskt som mulig. 

Du kan finne oversikt over aktuelle kraftleverandører på www.strompris.no 

Pris og fakturering, leveringspliktig kraftleveranse: prisen følger spotprisen for prisområde NO4 hos Nordpool. Påslaget på spotprisen er 5 øre/kWh. I tillegg kommer nettleie og offentlige avgifter. Faktureres månedlig, på samme faktura som nettleien.

bottom of page