top of page

YARA GLOMFJORD

Yara er blant verdens ledende produsenter av mineralgjødsel, og produserer i Glomfjord om lag 900.000 tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter hvert år. Glomfjord-fabrikken er Meløy-regionens største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.

gip yara.jpg

Kontaktperson

Øyvind Jenssen

415 40 822

oyvind.jenssen@@yara.com

bottom of page