top of page

GLOMFJORD INDUSTRIPARK

Glomfjord Industripark er vertskap for om lag 20 virksomheter, og ligger ved Fv17 om lag 140 kilometer sør for Bodø sentrum. En avdeling under Yara drifter og vedlikeholder den viktige infrastrukturen i næringsparken. og har virksomhetene her som sine viktige kunder. Viktig infrastruktur er kraftforsyning, kjølevann, beredskap, veier, adgangskontroll, damp, trykkluft og eiendomsforvaltning. Staben i industripark-avdelingen hjelper også med tilrettelegging for nye etableringer.

GIP logo.jpg

Kontaktperson

Leif Kristiansen

41458827

bottom of page