top of page

HIAF

Fagforeningen Haugvik Industriarbeiderforening (HIAF) ble etablert i 1913, og er i dag delt i Klubb Yara, Klubb Bilfinger, Klubb Crystals og Klubb MBS. Foreningen er samtidig Avdeling 69 under det nasjonale fagforbundet IndustriEnergi, som igjen er et forbund under Landsorganisasjonen (LO). HIAF har i dag om lag 370 medlemmer, der over en femdel er kvinner. Fagforeningen har kontor i administrasjonsbygget til Yara Glomfjord.

Hiaf_logo.jpeg

Kontaktperson

Eva Safrine Aspvik

990 00 858

bottom of page