top of page

SINTEF NORLAB

Vi utfører i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter, råstoff og vann. Her utføres også akkreditert prøvetaking og analysering av utslipp til luft. Virksomheter som selv overvåker sine utslipp benytter oss som uavhengig tredjepart. 

logo_sintefnorlab_rgb-002.png

Kontaktperson

Helle Svartis

907 97732

bottom of page