top of page

Nemko Norlab

Vi utfører i hovedsak uorganiske analyser, først og fremst bestemmelse av parameter i mineralgjødsel, kalksalpeter, råstoff og vann. Her utføres også akkreditert prøvetaking og analysering av utslipp til luft. Virksomheter som selv overvåker sine utslipp benytter oss som uavhengig tredjepart. 

nemkonorlab_logo-1.png

Kontaktperson

Lars-Jacob Angelsen

480 38 890

bottom of page