top of page

MELØY UTVIKLING

Meløy Utvikling KF (MU) er Meløy kommunes førstelinjetjeneste for næringsutvikling, og tilbyr tjenester til gründere og bedrifter som satser på vekst og utvikling. MU har lang erfaring fra utviklingsarbeid og etablererservice, og veileder i etablererfasen og i videre utvikling av bedriften. Vi tilbyr også mentorfunksjon/coaching, forretningsutvikling, utvikling bedriftsnettverk/klynger, koble mot utviklingsprogram/nettverk, koble inn FoU og finansiering og formidle industrilokaler/næringsareal.

gip meloy utvikling.jpg

Kontaktperson

Stine Estensen

934 00 473

bottom of page