top of page

MOWI

Mowi ASA er verdens største oppdrettsselskap for laks, og i Glomfjord driver konsernet sitt desidert største smoltanlegg i Region Nord i Norge. Her produseres smolt som leveres til selskapets sjøanlegg fra Trøndelag til Nord-Troms. Anlegget har 20 ansatte, og daglig leder er Rose-Lill Olsen.

Det var høsten 1985 at bergenske MOWI etablerte forsøksanlegg for laksesmolt på øvre område i Glomfjord Industripark. Året etter ble det investert 50 millioner kroner for å bygge Norges største smoltanlegg, og etter eiere som norske Hydro Seafood og deretter nederlandske Nutreco, drives anlegget siden 2003 av Marine Harvest…som fra årsskiftet 2018-19 heter Mowi. Konsernet er verdens største produsent av atlantisk laks, og produserer en firedel av verdens oppdrettslaks.

gip mowi.jpg

Kontaktperson

Svante Brun

918 70 621

bottom of page