top of page

Fsj Eiendom AS

Eiendomsselskapet Fsj Eiendom AS ble etablert våren 2021, og har sin forretningsadresse her i Glomfjord Industripark. Fsj Eiendom kjøper og selger næringseiendom, og leier ut og utvikler arealer. I dag eier bedriften blant annet verkstedbygningene i industriparken – de som tidligere huset Norsk Hydro og Bilfinger, men som i dag er produksjonsbase for blant andre Polarplast. Fsj Eiendom eies og ledes av forretningsutvikler og prosjektleder Arnstein Jensen.

Kontaktperson

Arnstein Jensen

995 62 362

bottom of page