top of page

Meløy Havnebygg

Meløy Havnebygg AS eier containerhavna i Glomfjord Industripark. Entreprenør Terje Halsan AS er driftsoperatør for havna og dypvannskaia, der hovedaktiviteten er utskiping av containere med mineralgjødsel fra Yara Glomfjord, og håndtering av de tomme containerne som fraktes tilbake med skip.

Kontaktperson

Håvard Jentoftsen

481 52 160

bottom of page