top of page

Salten Marine Resource

Salten Marine Resource (SMR) driver mottak av fiskeslam fra smoltanlegg i Meløy-regionen. Slammet tørkes og videreforedles til pulver, som i dag eksporteres og blir innsatsfaktor i jordforbedringsmidler. SMR ble etablert høsten 202, og hovedeiere er Helgeland Smolt AS og Vestigium AS.

Kontaktperson

Hans Christian Gjelseth

995 45 385

bottom of page