top of page

Meløy Industriutvikling

Meløy Industriutvikling AS (MIU) ble etablert og satt i drift i 2023, etter at kommunestyret i Meløy vedtok opprettelsen høsten 2021. Selskapet eies 100 prosent av Meløy kommune, og styret består fra 2023 av Edmund Ulsnæs (styreleder), Anne Marit Oleen (nestleder), Egil Sørheim (styremedlem), Kathrine Næss (styremedlem) og Leif Kristiansen (styremedlem). Selskapet skal være Meløys viktigste verktøy for å stimulere til nyskaping og næringsutvikling, og i tett samarbeid med næringslivet selv, og deres interesseorganisasjon Meløy Næringsforum.

Kontaktperson

Edmund Ulsnæs

992 99 908

bottom of page