top of page

MILJØ OG BÆREKRAFT

AREALER OG LOKALER

Takket være naturens eget og evige hjul – vannets kretsløp – forsynes Glomfjord rikelig med rent og fornybart vann. Denne evighetsmaskinen etterfyller våre magasiner, gratis og franko, og det energiskapende vannet velter ned fjellsidene og lager elektrisk kraft, før det igjen vender tilbake til havet.

Den enorme tilgangen på kjølevann utnytter Glomfjord Industripark til en produksjon som er bærekraftig og kan gi sirkulær økonomi. Det iskalde vannet kjøler først ovnene i syrefabrikken til Yara, før det nå tempererte vannet sendes videre i rørgate til Mowi, og gjenbrukes i produksjonen av laksesmolt. Mowi henter også kaldt ferskvann fra Glomfjord Kraftverk gjennom undersjøiske rørgater – dette er vann som gjenvinnes etter først å ha gått gjennom turbinene og skapt elektrisk kraft.

MB_kjølevann.jpg

SIRKULÆR ØKONOMI

Glomfjord Industripark ønsker å være ledende i miljøvennlig produksjon, og vi har de beste forutsetninger for å lykkes. Bedriftene i industriparken satser sammen på sirkulær økonomi. Norwegian Crystals produserer wafere til solenergi-industrien, og og Mowi bruker kjølevannet fra Yara i sin smolt-produksjon.
Et minst mulig fotavtrykk er viktig for å sikre interessene for fremtidige generasjoner!

MB_Sirkulær_økonomi.jpg

REN ENERGI

Bildet viser demningen på Storglomvann. Dette vannmagasinet levere vann til Statkrafts kraftstasjon i Kilvika i Meløy som produserer ren og fornybar energi.

MB_renenergi.jpg
bottom of page