top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Fra stort mørke, til ny virkelighet, til ny vekst

Glomfjord Industripark ble rammet hardere enn hardt. Men har fortsatt utmerket infrastruktur, sterk kultur for nytenking….og har Yara. Nå presenterer Meløy Utvikling hyggelige tall og hyggelig framtidstro.

Glomfjord Industripark: tøffe omstillingsår siden 2012, men i dag ser industriklynga flere nye virksomheter, der flere har øket bemanningen siden 2018. Nå tror bedriftslederne på stabilitet eller faktisk bemanningsvekst.


– Det er ingen tafatthet blant lederne, dét er helt sikkert! Tvert imot er de offensive, med sterk tro på framtida. De forventer stabilt antall arbeidsplasser, eller økende.

Finn Nordmo oppsummerer for oss, fra papirene han har foran seg på skrivebordet i Kompetansehuset, Glomfjord Industripark (GIP). For nå kan han presentere interessant tallmateriale fra Meløy Utvikling KF. Slik vi kjenner Indeks Nordland – du vet den omfattende rapporten som tar pulsen på nærings- og arbeidsliv og beskriver muligheter og utfordringer – slik har Meløy Utvikling de senere årene også utarbeidet en Indeks Meløy. Men i tillegg, altså, et eget fokus på Glomfjord Industripark.

– Siden REC avviklet her i 2012, har vi ønsket å følge og måle utviklingen, se hva som endrer seg, hva som påvirker utenfra. Hver høst i 5-6 år har jeg derfor tatt en ringerunde til alle lederne i parken. Nytt i år var at de også ble bedt å si noe om forventninger for de neste årene, opplyser Finn.


Flere, og øker

Og lederne er positive og offensive. I tabellen i denne artikkelen ser du innhentede tall på fast ansatte og på lærlinger i de tre årene 2018, -19 og -20, og altså fordelt på de nær 20 produksjons- og tjenestebedriftene. Tallenes tale er i første omgang ikke oppløftende – 71 færre ansatte i år enn i 2018.

– Men hoveddelen av nedgangen skyldes Norwegian Crystals og denne bedriftens utfordringer, pluss noen tilpasninger hos Yara og Bilfinger, forklarer Finn.

– Flere virksomheter har økt sin bemanning, og industriparken har fått flere nye bedrifter, noe som er svært positivt.

Ledernes kvalifiserte prognose er også hyggelig lesning. For mens Glomfjord Industripark i dag har i underkant av 350 faste arbeidsplasser når 28 læreplasser holdes utenom, kan vi i året 2023 få se helt andre tall, slik Meløy Utvikling tolker bedriftslederne.

Yara alltid viktig

– Summen blir 451, når vi tallfester forventningene hos lederne om økt bemanning. I tillegg kommer de nær 30 læreplassene vi har her, leser Finn fra tallene.

Både Norwegian Crystals (+52), Bilfinger (+7), Mowi (+2), Invis (+3), toCircle (+3), Polarplast (+2), XPO Arctic (+4), Hydrokraft (+13) ønsker seg og tror på økt bemanning, se tallene i parantes. Med vellykket produksjonsstart for Glomfjord Hydrogen, som Finn Nordmo selv leder, kan dette i tillegg bety 15 helt nye arbeidsplasser.

– Jeg mener hele Meløy nyter godt av en sterk industrikultur, etter årene vi nå har bak oss. Det er en kultur for innovasjon og utvikling, se bare på andre Meløy-bedrifter i tillegg: Halsa Bygg, Reipå Knuseri, Sørheim Holding, Aminor og miljøet i Reipå Havn. I Meløy er det ingen som roper på Han Stat når vi må omstille – vi tar egne grep!

– I GIP må vi også si takk og pris for den solide hjørnesteinen Yara, som bidrar sterkt til en oppegående industripark. Yara kjøper dessuten en rekke tjenester fra små bedrifter, og hjelper dem slik til å holde et høyt nivå på kvalitet og forbedringsarbeid.Tall som kan brukes

Selv er Finn Nordmo Mister Omstilling i Glomfjord, etter å ha hatt en sentral rolle i omstilling og utvikling i industrimiljøet siden midt på 1980-tallet.

– Men: vi har jobbet i 4 år sålangt med Glomfjord Hydrogen, 4 år med Greenfish og 5 år med gjenvinning av fiskeslam. Så slike prosjekter tar lang tid å utvikle. Om 5 år tipper jeg vi har fått 3-4 nye etableringer i GIP, for vi har masse kjølevann, ren luft, industrikultur og meget bra infrastruktur. Jeg ser store muligheter i fokuset på bærekraft og «grønne» satsinger, og vi kan få til samarbeid med miljøer i nabokommunene.

– Og tallmaterialet du nå presenterer for Ny Næring – det er viktig å ha?

– Ja, fordi det viser fram alt som er utviklet, og optimismen i næringslivet. Og for oss som jobber med næringsutvikling er det viktig å se trender og utvikling, kunne analysere. Av og til får vi til og med en aha-opplevelse – et eksempel er da det gikk opp for oss hvor mye som faktisk produseres i Reipå Havn!Finn Steinar Nordmo (78)

Opprinnelig fra Valnesfjord i Fauske. Tok utdanning som kjemiingeniør i Trondheim, og deretter mastergrad. Jobbet først som forsker ved SINTEF, men kom til Glomfjord i 1975, da som prosessingeniør i den tidligere hydrogenfabrikken. Ble i 1989 tilsatt som fabrikkdirektør i Hydro Agri Glomfjord (i dag Yara), og hadde stillingen til -99, gjennom en kraftig omstilling ved nedleggelsen av ammoniakkfabrikken i -93. Ble senere direktør ved gjødselfabrikken i Köping i Sverige, og avsluttet yrkeskarrieren med en stilling i teknisk stab ved hovedkontoret i Oslo. Er siden 2004 rådgiver for Meløy Utvikling KF, og tilrettelegger for nye industrietableringer, for eksempel Glomfjord Hydrogen AS, der han er daglig leder. Finn er gift med Eldbjørg, og de har 3 barn, 4 barnebarn og 1 oldebarn.


 

Meløy Utvikling KF Sommeren 2012 gav Kommunal- og moderniseringsdepartementet Meløy status som omstillingskommune. 100 millioner kroner ble stilt til rådighet i et seksårig omstillingsprogram, etter at over 500 arbeidsplasser forsvant da REC la ned sin waferproduksjon i Glomfjord. Det kommunale foretaket Meløy Utvikling administrerte omstillingsmidlene, med mål om å bidra til et enda mer robust næringsliv. Virksomheten er fortsatt Meløy kommunes hovedverktøy for næringsutvikling, har base i Glomfjord Industripark og ledes av Stine Estensen.

 

Glomfjord Industripark (GIP) Da ammoniakkfabrikken i Glomfjord ble nedlagt i 1993, samarbeidet Norsk Hydro med Meløy kommune om å etablere nye virksomheter, og tilrettela tomter og lokaler. Fra 2002-03 ble Glomfjord Industripark formelt etablert som eget avsnitt under Hydro – i dag Yara Glomfjord. Siden år 2000 er det i sum investert 250-300 millioner kroner i utbygging og forbedring av ulik infrastruktur, og GIP har i dag tilgjengelig 100 megawatt elektrisk kraft og et godt og omfattende fordelingsnett på vann, avløp og strøm. GIP ledes av Leif Kristiansen, og åtte ansatte fordelt på tre avdelinger drifter infrastruktur som vei, vann, avløp, instrumentluft og el-kraft. Vinteren 2020-21 har nær 20 virksomheter drift og egne ansatte i GIP.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

199 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page