top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Klare med kapital

Neste måned henter Statens vegvesen inn tilbudene fra 4 rederier som konkurrerer om driften av nye hydrogen-ferger over Vestfjorden. Eierne bak Glomfjord Hydrogen AS har pengene klare, og vil bygge hydrogenfabrikk i Meløy.


Glomfjord Industriparks planlagte hydrogenfabrikk skal ha en effekt på 20 megawatt, og døgnproduksjonen blir 8 tonn på de 8 elektrolysørene. Nå er Glomfjord Hydrogen AS’ eiere Greenstat, Tromskraft, Meløy Energi og Nel Fuel klar til å investere 250 millioner kroner. Foto: Edmund Ulsnæs. Illustrasjon: Nel Fuel AS.


Styrelederen i Glomfjord Hydrogen AS bekrefter at selskapets eiere er klar til å investere inntil 150 millioner kroner, og at selskapets bankforbindelser også sier ja. Dermed ligger det til rette for fabrikkbygging i Glomfjord Industripark. 250 millioner kroner, med produksjonsstart i 2025.

- Vi har også stor interesse fra eksterne investorer innen industri og finans, og til dels internasjonalt, for eksempel Japan. Men, utenlandske eiere betyr en litt «tung» organisasjon, og i denne fasen er det viktig for oss å være lettbent og kunne snu oss raskt, forklarer styreleder Vegard Frihammer.

Han er også grunnlegger og daglig leder i Greenstat AS, hovedeieren i Glomfjord Hydrogen som fra basen i Bergen forbereder sin egen børsnotering i høst.

- Glomfjord Hydrogen AS er et fantastisk bra case, og Greenstat ønsker å beholde vår posisjon i selskapet lengst mulig. Slike signaler gir også de andre eierne.


Vi har også stor interesse fra eksterne investorer innen industri og finans, og til dels internasjonalt, for eksempel Japan. Vegard Frihammer

- Har medvirket

Fastslår hydrogen-styrelederen, som sammen med administrasjonen har nådd stadig nye milepæler i vår og sommer, altså på veien mot beslutningen om å bygge hydrogengass-fabrikk i Meløy. Nå nettopp ansatte han ny daglig leder (se egen sak), og så var det under generalforsamlingen i mai at hans eget Greenstat AS kjøpte seg opp til hovedeierskap med sine nå om lag 38 prosent av aksjene (se faktaramme).

- Jeg vil også påstå at Glomfjord Hydrogen AS har medvirket betydelig til at anbudet på Vestfjordsambandet i det hele tatt kunne lyses ut basert på hydrogen som drivstoff. For uten oss som et tydelig alternativ, ville det vært vanskelig for Statens vegvesen å være så offensiv på dette, mener han.

Og nå nærmer selskapet seg årets hovedmilepæl. 31. oktober skal nemlig fergerederiene Boreal, Fjord1, Torghatten og Norled levere sitt Vestfjord-anbud til Statens vegvesen. Da har alle 4 fått tilbud om leveranse av flytende hydrogen fra Air Liquide i Glomfjord. Der planlegger nemlig den franske giganten et produksjonsanlegg til 7-800 millioner kroner, og innsatsfaktoren hydrogengass leveres da fra Glomfjord Hydrogen AS, vegg-i-vegg.


Glomfjord Hydrogen AS har medvirket betydelig til at anbudet på Vestfjordsambandet i det hele tatt kunne lyses ut basert på hydrogen som drivstoff. Vegard Frihammer

Vegard Frihammer, grunnlegger og daglig leder i Greenstat AS, og styreleder i Glomfjord Hydrogen AS. Foto: Per Christian Anfinnsen


Ikke avhengig

Frihammer har selv bakgrunn fra bygging av oljeplattformer hos Aker Stord, leveranse av skip og energisystemer i skip fra Bergen Group og som leder for fornybar energi hos Chr. Michelsens Research (nå NORSE) i Bergen. Nå kjenner vi ham som grunnlegger av Greenstat, som vil utvikle grønn hydrogenproduksjon. Han leder også styringsgruppen for H2Cluster, den norske hydrogenklyngen.

- Vestfjordfergene er unikt som oppdrag fordi det kan få opp en storskala produksjon med en trygg kunde, tidlig, fastslår han.

- Vi blir ikke alene i konkurransen, og vi har ingen garanti for at vi vinner. Men, vi er komfortable med at vi vil kunne produsere store mengder, og at vi har en så solid samarbeidspartner som Air Liquide og dermed kan gi rederiene et godt tilbud.

Han avviser at leveranse til de nye Vestfjordfergene fra 2025 blir er et være eller ikke være for Glomfjord Hydrogen. Andre markeder vil nemlig åpne seg, når det først blir etablert storskala produksjon av hydrogen i regionen, mener han. Cruiseskip, kysttransport, anleggsmaskiner.


- Vi = minst risiko

- Så en hydrogenproduksjon i Glomfjord, dét vil vi få på plass uansett.

- Du er uansett trygg på at dere i samarbeid med Air Liquide vil få leveransen til Vestfjordfergene?

- Ja, vi må huske at dette blir verdens første kommersielle fergesamband med hydrogen som drivstoff. Dermed tar Statens vegvesen en stor risiko, med usikkerhet i verdikjeden. Med sin industrihistorie er Glomfjord et robust alternativ, og med vår samarbeidspartner har vi verdens beste kompetanse, og sterk kontroll på produksjonslinjen, forklarer hydrogen-lederen.

- Konkurrentene vår er veldig kompetente aktører, men de har en vei å gå i godkjenningsprosesser og tilrettelegging av områder. Vi er på vår side kommet langt i Glomfjord Industripark, og den gunstige nettleien vi oppnår vil utgjøre betydelig i prosjektets levetid. Vår pris vil være realistisk og trygg på lang sikt, og det kan bli dyrt for Statens vegvesen å gå for en mer usikker aktør enn oss.


Glomfjord naturlig nav

Hans Greenstat AS er blant aktørene bak Stord Hydrogen på Vestlandet, som allerede fra neste vår skal produsere såkalt grønn hydrogen. Nå ligger det altså an til at Glomfjord-satsingen får byggestart i 2022, med produksjonsstart for hydrogengass 3 år etter. Kapasiteten er rigget med utgangspunkt i leveranse til Vestfjordfergene, og opp til 8.000 kilo i døgnet. Et bi-produkt av produksjonen blir om lag 64 tonn oksygen i døgnet – her forhandles det nå med Yara Glomfjord om å bygge egen oksygen-rørgate inn til deres syrefabrikk.

- Nå har vi ansatt en daglig leder med tung industribakgrunn og som skal flytte til Bodø eller Meløy. Glomfjord Industripark har hatt hydrogenproduksjon tidligere, og med god krafttilgang, gunstig nett-tariff og nærhet til Bodø, ja, så er Glomfjord et naturlig nav for etablering av en robust hydrogen-infrastruktur, understreker Vegard Frihammer.

 

Glomfjord Hydrogen AS Etablert: 16. juni 2016 Forretningsadresse: Glomfjord Industripark i Meløy Eiere: Greenstat AS (om lag 38 %), Meløy Energi AS (23%), Nel Fuel AS (23%) og Troms Kraft AS (15%). Daglig leder: Finn Nordmo (f. 1942) Meløy Styreleder: Vegard Frihammer (f. 1975), Bergen Aksjekapital: 1.545.000,- Produksjonsstart: 2025

 

Tekst: Edmund Ulsnæs

273 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page