top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Knut i kontrollen

40 år, 20 av dem hos Yara Glomfjord. Nå gjør han et kraftig løft for seg selv - på oppgaver, kunnskap og ansvar.

- Å være prosessoperatør har vært en utrolig fin jobb! Men en stund har jeg hatt lyst til å gå litt videre, lære mer, begynner Knut Breivik. - Så da stilingen ble ledig, tenkte jeg……at dette blir som et helt nytt yrke for meg. Og, fordi jeg er i ferd med å bikke 40 år…..hvis jeg skal på skolebenken igjen, er det ikke noe å vente med - så da søkte jeg!

Yara er så stort, med så mange muligheter til å utvikle seg videre, sier Knut Breivik – den tidligere prosessoperatøren som nå har den viktige funksjonen som fabrikkinspektør i Yara Glomfjord. Her har vi knipset ham i det splitter nye kontrollrommet for syrefabrikkene.


Skolegutt på ny Og skolebenk ble det. For 20 år etter fagbrevet, etter 20 år som operatør i Yara Glomfjord – siden november i fjor er Knut Breivik bedriftens nye fabrikkinspektør. Som betyr - At jeg er begynt på fagskole i maskinteknikk, i Porsgrunn. Tre år, fire samlinger hvert år, fire timer hver onsdag ettermiddag med forelesning på nett. - Du skal helt inn i materien på metaller – forklare ting ned på atomnivå, nærmest. Korrosjon, erosjon, påvirkning fra trykk og temperatur – utrolig mange variabler. Så ja, det blir som et nytt yrke for meg, utrolig mye å sette seg inn i! Fabrikkinspektøren skal være uhildet, uavhengig av produksjonen i fabrikkene – Knuts faglige leder sitter hos Yara Porsgrunn. Jobben hans er å finne feil. Finne dem før de utvikler seg. Til farlige situasjoner. Yara er kjemi, farlige stoffer, ting kan eksplodere eller lekke gass. Sikkerhet.

Jeg har alltid vært teknisk interessert, og nå har jeg lyst til å lære enda mer, sier studenten og fabrikkinspektøren.


Sikkerhet. Sikkerhet.

I likhet med mine brødre har jeg alltid vært teknisk interessert. Og så er jeg ganske ærekjær på det å skulle gjøre en god jobb. Dette blir utfordrende, for det er så omfattende, men jeg støtter meg jo på resten av avdelingen i Porsgrunn, og på veldig mye kompetanse her i fabrikkene.

Svarer han når vi spør hvorfor han blir rett mann for inspeksjonsjobben. Den som Lene-Marie Olsen hadde før ham, i likhet med Bernt Ulriksen.

- Det er ikke god og stor produksjon som er viktigst for deg nå?

- Nei, jeg tenker sikkerhet. Alt utstyr som innebærer risiko for lekkasje, og som kan gi skader – dette er det regler for jevnlige kontroller av. Og finner vi ting, kan vi bestemme at det skal sjekkes oftere. Eller planlegge bytte eller utbedring, forklarer han for oss det kompliserte i fire små setninger.


Dette blir utfordrende, men jeg støtter meg jo på resten av avdelingen i Porsgrunn, og på veldig mye kompetanse her i fabrikkene. Knut Breivik

Ansvar, ja

Ny jobb, nye utfordringer og tre år på skolebenken, altså, for trebarnsfaren. Bedriften dekker reiser og materiell, han selv tar ansvar for egen opplæring og travle uker. Til hverdags er han med på morramøter i avsnittene, gjennomgår nye inspeksjonsordrer, studerer rapporter fra utførte inspeksjoner – sammenlikner med tidligere rapporter, behandler avvik, setter inn tiltak, hjelper med faglige vurderinger. I det som er en omfattende og komplisert kjemisk produksjonsprosess.

- Ja, absolutt, jeg kjenner på ansvaret. Og det kommer hele tiden opp vurderinger av om vi skal kjøre videre eller iverksette tiltak. Men jeg har mange flinke folk å støtte meg på!

- Og etter 20 år sålangt – du blir i Yara?

- For mange år siden var jeg på intervju til offshorejobb, men så møtte jeg kona i -09, og det ble uaktuelt å dra noe sted. Yara er så stort, med så mange muligheter, og når jeg får utvikle meg videre på denne måten – nei, jeg ser ikke for meg noe annet enn å være her!

 

Knut Breivik (40)

Opprinnelig fra Tjongsfjord, bosatt i Neverdal, gift med Anita, tre barn på 8, 10 og 12 år, lillebror til Vidar, storebror til Bjørn. Knut tok mekanisk og elektromekanisk i Glomfjord, før læretid hos daværende Hydro Agri Glomfjord der han valgte kjemiprosess - fagbrev i 2004. Fast jobb som multioperatør fra -05, og fra -09 avløser for skiftleder i syrefabrikkene – fra 2020 skiftleder på skift 5. Siden i november i fjor er han fabrikkinspektør.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs
13 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page