top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Kurset om høyt og trygt

11 som jobber i høyden i Meløy har fått påfyll i jobben det er å gjøre jobben trygt.


Jan Rune Johansen hjelper instruktør Trond Haldorsen å demonstrere god adferd i stillas. – Én ting er å bygge stillaset slik at ingen utsettes for fare. Men i tillegg dreier dette seg om å arbeide i høyden, og bruke korrekt fallsikring, opplyser Trond.


Det er godt humør rundt stillaset i Glomfjord denne formiddagen, men temaet er ikke noe å ta lett på: arbeid i høyden er nemlig lik risiko.

– Kanskje har deltakerne tatt kurs før, men får nye idéer eller kunnskap de ikke hadde. Men det viktigste er jo at de unngår å gjøre noe i stillas-arbeidet som setter dem selv eller noen andre i fare, fastslår Trond Haldorsen.


Pålagt av en grunn

Inovera-instruktøren har igjen vært i Glomfjord i opplæringsoppdrag, invitert av kursholder Meløy BedriftsService. Våre bilder er fra august-kurset i stillasbygging, der de 11 deltakerne fikk solid pakke med teori og drøfting. Før de i etterkant må dokumentere 7,5 timers praksis i egen bedrift – altså for å få tilsendt kursbeviset.

– For det første er det viktig med oppdatert kunnskap, og det er jo en grunn til at dette er et lovpålagt kurs. Loven sier at du skal være sikret fra 2 meters høyde, men dette bør gjelde i alle høyder, mener Trond.

I det nylige kurset i Glomfjord Industripark hadde han deltakere fra Meløy-bedriftene Cargill, Bilfinger, Håkon Sveis og Skjærgårdssnekkeren.


Spesielle jobber

– I tillegg er det dette med å jobbe i høyden, og ha korrekt fallsikring og bruke dette utstyret riktig. Å arbeide i høyden er spesielt, og vi kjørte en utvidet del på dette under kurset.

Selv har han lang erfaring med arbeid innen industri og anlegg, blant annet Svartisenutbyggingen fra slutten av 1980-tallet, og i jobb for flere firmaer med oppdrag i Glomfjord Industripark. Nå leder han Inovera på Mo, som spesialiserer seg på kompetanseheving innen bygg, anlegg og industri, og der også Harald Nygård fra Meløy leies inn til etterutdanning av yrkessjåfører.

– Dette er tredje gangen vi arrangerer stillaskurs på henvendelse fra næringslivet, opplyser kursansvarlig Lill Andersen i Meløy BedriftsService.

– For tiden er det krevende å koordinere kursaktiviteter, på grunn av koronarestriksjoner, men akkurat nå forbereder vi maskinførerkurs og 40 timers HMS-kurs, opplyser hun. 

Tekst: Edmund Ulsnæs Foto: Tor Oscar Lillevold

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page