top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Lagarbeid bak nytt stor-kutt - Glomfjord Industripark

Updated: Mar 15, 2021

Tor og Trond leder årets Yara-investering i ny og kraftig reduksjon av klimagass-utslippene. Og operatørene i syrefabrikken bidrar aktivt når CO2-utslippet reduseres med 50.000 tonn i året!


– Meget god investering for Yara, og imponernde innsats fra alle so har deltatt! Roser Tor-Christian Kristensen (t.v.) og Trond Fjærem. De leder arbeidet bak årets omfattende utslippskutt hos Yara Glomfjord.


– Imponerende innsats av både Bilfinger, INVIS og våre operatører som egentlig var på friskift. Dette gikk på skinner, og med full produksjon underveis! sier Trond Fjærem.

Driftslederen i Yaras syrefabrikk konstaterer fornøyd at det første trinnet nå er gjennomført. Altså i operasjonen der staben hans, sammen med svært gode hjelpere, sørger for nok et betydelig utslippskutt i fabrikken – denne gangen av klimagassen lystgass, N2O. Bak CO2 og metan kommer lystgass som den største klimagassen i Norge – representerer 5 prosent av de årlige utslippene.

– For Yara er dette veldig lønnsomme prosjekter å gjennomføre, fordi myndighetene gjør utslipp av klimagasser stadig mer kostbart, opplyser prosjektleder Tor-Christian Kristiansen fra engineering-bedriften INVIS.På slutten av 1990-tallet reduserte vi lystgass-utslippet vårt med om lag 90 prosent. Gjennom årets satsing halverer vi den 10-prosenten som gjenstår.
Øyvind Jenssen

Nær 13 mill.

Våre bilder viser altså forbrenningsovner for salpetersyre. Selveste hjertet i produksjonen hos regionens største og mest-omsettende virksomhet, Yara Glomfjord. Her har Trond og Tor-Christian i vår landet del 1 av en stor og viktig satsing hos gjødselfabrikanten.

– På slutten av 1990-tallet reduserte vi lystgass-utslippet vårt med om lag 90 prosent. Gjennom årets satsing halverer vi den 10-prosenten som gjenstår, forklarer fabrikksjef Øyvind Jenssen.

I samarbeid med konsernledelsen har han lagt nær 13 millioner kroner på bordet. Utslippene fra syrefabrikk A og B skal reduseres med det som tilsvarer nesten 50 tusen tonn CO2 pr. år!

– Dette er et bra løft for miljøet, og selvsagt noe vi er veldig fornøyd med å kunne gjennomføre, fortsetter han.

– Etter Paris-avtalen i 2015 satte Yara seg som mål å bli klimanøytral, altså netto null utslipp. Lystgass-investeringene er det vil kaller ‘lavthengende frukter’ for oss, og Glomfjord tilpasser løsninger som Porsgrunn-fabrikken allerede har gjennomført, og har hatt stor effekt av.Operatør-innsatsen

Tilbake i syrefabrikken hos Trond oppsummerer vi altså vårens vellykkede todagers-installasjon.

– Først løftet vi opp de gamle ovnskurvene på 6 forbrenningsovner, med kranhjelp fra Terje Halsan AS. Så støvsugde operatørene opp platinastøv i alle dampspiralene nederst i ovnene, før Bilfinger-sveiserne festet nye avstandsringer, og de helt nye kurvene ble løftet på plass, forklarer driftslederen.

Underveis hadde Yara-operatørene utstyrt de nye kurvene – 2 meter brede og sirkelrunde – med nye platinanett, pakket lag på lag med katalysator-wafere og ikke minst 8 tonn med katalysator-pellets. Disse 6 ovnene utgjør altså den første gruppa – kurvene i de neste 12 skal byttes senere i år, pluss den ene, store, i syre B.

– Kurvene her ble byttet også i 2011, og Yara byttet for få år siden 3 sentralkjeler og installerte DeNOx-reaktor i syre A. Syrefabrikkene i Glomfjord og Porsgrunn er helt klart blant de aller reneste syrefabrikkene i verden nå, fastslår Tor-Christian.


Yara gjør proffere

De ansatte i Yara kan med dette nyte følelsen av at de jobber i et selskap som tar miljøansvaret som forventes. Økonomisk har utslippsreduksjonene altså store, positive ringvirkninger. Hva med det praktiske, Trond?

– For oss i driften betyr ikke denne installasjonen særlige endringer. Eller jo – overvåkningen blir bedre. For nå har vi direkte overvåking med for eksempel temperaturkontroll på hver eneste ovn. Dette gjør sikkerheten enda bedre.

– Vi i INVIS jobber stadig oftere som prosjektledere, og ikke minst på Yara-prosjekter. Yara er store og proffe, og for oss er det veldig lærerikt å jobbe sammen med dem – vi blir også proffere, rett og slett, roser Tor-Christian. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

62 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page