top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Nytt selskap, nytt (stort) marked

Akkurat da vi trodde Polarplast-eierne ikke kunne få til mer vekst, gjør de det igjen. Vi presenterer Polar Akva AS.


Lasse Willumsen (i rødt) og Pål Meløysund leder an Polarplast sin satsing gjennom det nye selskapet Polar Akva AS. Vi var til stede under ferdigstillelsen av selskapets aller første oppdrag – to ståltanker levert til Cermaq sitt smoltanlegg i Hopen ved Tverlandet.


Vi kjenner oppdrettsnæringa godt, snakker mye med dem, kjenner utfordringene. Så vi tenkte: hvorfor ikke tilby et produkt til dem som er i sum litt smartere og litt bedre? Lasse Willumsen


Hver for seg, sammen

Spørsmålet fra Lasse Willumsen har følgende svar: Polar Akva AS. For, nå er det kommet opp i marsjfart, datterselskapet som hans Polarplast etablerte allerede i 2018. Men som til nå har vært uvirksomt. - Polarplast kan ikke drive med alt. Likevel – vi har ønsket å satse på oppdrettstanker, men siden dette er noe helt annet, og med større risiko men med stort potensial….så fant vi det riktig å plassere denne satsingen i et eget selskap.

- Mens Polarplast mer skal være en produsent og selge tjenester, blir Polar Akva mest opptatt av salg og retter seg mot marked, forklarer Lasse. Og for et marked!Overraskende bra

Vi befinner oss i Hopen ved Tverlandsbrua. Kloss inntil det som før 2013 var vår hovedferdselsåre inn til Bodø, ligger Cermaqs settefiskanlegg. Mange av de om lag 20 overbygde tankene er godt gamle og i glassfiber.


Men, de to vi nå stopper opp ved, de er i skinnende nytt stål. Egenutviklet av Polar Akva i samarbeid med Acustus Sveis i Sørfold. Inni dem er Polarplast-staben i sluttfasen med å legge den hvite, glatte og ultrasolide polyetenfolien, før driftsleder Ørjan Krüger og de andre kan ta dem i bruk.

- Ja, markedet for disse tankene er egentlig overraskende bra. Det er tydelig at etterspørselen har vært større enn tilbudet, nå når vi kommer med et produkt som skiller seg litt fra de andre, forteller Lasse.


Og hans prosjektleder Pål Meløysund svarer på neste spørsmål:

- Hvis man trenger en oppdrettstank i løpet av ettpar uker, og det må gjøres ombygging i eksisterende anlegg kjapt og kostnadseffektivt – da er vårt produkt det man trenger!


Prosjektleder Pål Meløysund


 

Polar Akva AS Etablert i 2018, og er et heleiet datterselskap av Polarplast AS. Selskapet har ingen ansatte, og har til i år ikke ordinær drift. I sommer installerte Polar Akva i samarbeid med Polarplast sine to første, egenutviklede oppdrettstanker, hos kunde Cermaq Hopen i Bodø. Samtidig er det signert en ny kontrakt på åtte tilsvarende tanker, til en annen kunde. Driftsinntekter i 2023 ender på om lag 3 millioner kroner, mens neste år er budsjettert med om lag 20 mill. og 2025 med 50 mill.

 

Sterk vekst, på nytt

Marked. Trenger. Passende stikkord, mildest talt. - Det er vanskelig å si hvor dette vil stoppe. Allerede har vi tegnet kontrakt på åtte tanker til, som skal leveres til en annen kunde neste sommer – et oppdrag verdt om lag 20 millioner kroner, opplyser Lasse.


- Og, vi har levert anbud på en rekke prosjekter som beløper seg til over 100 millioner kroner. Det er ikke så mye vi vet, men vi vet at verden trenger proteinrik og miljøvennlig mat, som laks. Og hvis det skal bygges nye anlegg noe sted, har jeg troen på at mange blir her i vår region – allerede er det bygging i gang i Kilvika i Meløy, og i Straumen i Sørfold.

Når en oppdretter skal bygge, er typen tanker det første som velges og letes etter. Polar Akvas løsninger betyr at også Polarplast kan komme tidligere inn i prosjekter, og få delta enda mer.


Det er vanskelig å si hvor dette vil stoppe. Allerede har vi tegnet kontrakt på åtte tanker til, som skal leveres til en annen kunde neste sommer. Lasse Willumsen

Systematisk samarbeid

Reflekterer Lasse Willumsen. Under hans ledelse har først eiernes Polarplast, og nå altså Polar Akva, utviklet seg til en butikk med Snart over 100 millioner kroner i årlige driftsinntekter, og der den hovedsakelig lokale bemanningen har passert 30 årsverk med god margin.

- Bemanning i Polar Akva? Foreløpig litt usikkert. Vi er forsiktige med å pådra oss for mange forpliktelser for tidlig, og dessuten velger vi bevisst å samarbeide systematisk med andre firmaer – slik sikrer vi de arbeidsplassene som allerede finnes her, og dét er jo aller viktigst.


Ørjan Krüger (blå og svart) er driftsleder hos Cermaq sitt smoltanlegg i Hopen. Polarplast klokket i fjor inn til driftsinntekter på 69 millioner kroner – nå kan Polar Akva nærme seg det samme i løpet av de neste årene.Kunden vil mer

Fordi de er lokale, fordi vi kjenner dem fra tidligere samarbeid, fordi de tar sikkerhet på alvor. ……forteller Ørjan Krüger om at Cermaq takket ja til tank-tilbud fra Polar Akva. Ørjan er driftsleder for smoltanlegget i Hopen, Tverlandet. - Vi fikk et godt tilbud fra dem, og har et godt samarbeid både på helse, miljø og sikkerhet, og på fiskevelferd. Og, vi kommer ganske sikkert til å samarbeide med dem i fortsettelsen også, smiler Ørjan.


 

Polarplast AS

Etablert i 2013, selger tjenester og produkter innen plast og plastsveising, fortrinnsvis til havbruksnæringen. Forretningsadresse i Sundsfjord, hovedverksted i Glomfjord Industripark. Bedriften eies av Tor-Arne Gransjøen (40 prosent), oppdrettskonsernet Gigante Havbruk (40) og Lasse Willumsen (20) – sistnevnte er også daglig leder. Bedriften har i overkant av 30 ansatte og i 2022 driftsinntekter på 69,4 millioner kroner.

 

Tenker vanntanker

Polar Akva samarbeider også med et firma i østlandsområdet. Vil tilby renovering av gamle vanntanker ved å installere polyeten-plater, men også - Nybygde tanker, det kan være vanntanker til kommunale anlegg, eller kjemikalietanker, opplyser Lasse Willumsen.

- Polar Akva tenker først og fremst på det norske markedet, men kanskje også andre nordiske land – Island satser for eksempel sterkt innen havbruk. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page