top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Nytt verktøy til viktig inspeksjon

De 190 ansatte i Yara Glomfjord produserer over 800.000 tonn mineralgjødsel og kalksalpeter hvert år, og dette gjør Glomfjord til en av de travleste havnene i Nord-Norge.I den avanserte fabrikken er det kun supernøyaktighet som gjelder, og nå tas det i bruk helt ny teknologi for å inspisere en enormt stor og viktig buffertank. Vi gir ordet til fabrikkinspektør Knut Breivik: 

Tekst: Edmund Ulsnæs Foto: Vegard Anmarkrud

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentit


bottom of page