top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Pent. Påkostet. Godkjent.

Så kommer driften straks i gang, og Glomfjord har rett og slett det reneste og beste drikkevannet i Meløy!


Per Frøskeland


– Dessuten tar det seg jo rett og slett godt ut, renseanlegget – estetisk ser det veldig fint ut! smiler Per Frøskeland.

Beredskapssjefen i Glomfjord Industripark er også sjef for Yaras omfattende vannverk, som forsyner industriparken. Men i tillegg sørger Yara for vann til Meløy kommunes helt nybygde renseanlegg på Vassaksla, det som nå straks skal levere utmerket vann til samtlige privathusholdninger.

– Investeringen er på 30 millioner kroner, der tre mindre vannbehandlingsanlegg er erstattet av et nytt og større, bekrefter Rune Severinsen, som er avdelingsleder drift i Meløy kommune.


Et vannmagasin med renseanlegg kan se pent ut – det ser vi på dette bildet. Med utstrakt bruk av lokale entreprenører har Meløy kommune fått bygget for over 30 millioner kroner i bedre vannkvalitet i Glomfjord.

Over 30 mill.

Vannverkene i Meløy har såkalt UV-anlegg, og de fleste med nødstrømsaggregat ved strømbrudd. Likevel gjør det mange av dem til ‘ikke godkjent’ etter dagens krav. Slik har også situasjonen vært i Glomfjord, men altså ikke fra i sommer.

– Dette betyr moderne renseanlegg og magasinering av inntil 72 timer med forbruk. Og siden det snart blir tatt i bruk, har vi nok her det reneste og beste drikkevannet i Meløy-regionen! fastslår Per, som selv er bosatt i Glomfjord.

Historisk sett har Yara sitt vannverk også alltid sørget for ‘kommunalt’ vann, altså til husstandene. Vannet samles fra isbre, regn og bekkevann til det regulerte Øvre Glomvann, som så fyller opp Hydrodammen på 280 meters høyde over havet. Herfra forsynes både industriparken og lokalsamfunnet ellers. Meløy kommunes 30-millionersforbedring gjøres rett etter at Yara selv har investert nær 100 millioner kroner i ny rørgate og nye ventilhus. Rørgata går gjennom alpinbakken og har også hjulpet Glomfjord Alpinsenter med forbedringer. I samme område ligger det nye renseanlegget.

Og ja, siden dette snart blir tatt i bruk, har nok Glomfjords befolkning nå det reneste og beste drikkevannet i Meløy-regionen!
Per Frøskeland

Imponerende lokalt

– Først er det Hansen Maskin og Transport som har gjort grunnarbeidet til selve vannverket, begynner Rune oppramsingen.

Vi har bedt ham fortelle hvem som har gjort jobben. Vi vet nemlig at hovedentreprenør Inrigo i Trondheim har vært meget dyktig på å engasjere Meløy-lokale entreprenører.

– Så la Meløy Energi strøm opp til anlegget, og Meløy Elektro fikk oppdraget med installasjonene i bygget. Halsa Bygg satte opp selve bygget, også innvendig, mens Ørnes Blikk installerte ventilasjonsanlegget. Reipå Knuseri bygde vei, og la dessuten vannledning fra Yaras rørgate, forteller han.

– Kommunale vannverk – hva blir neste prosjekt?

– Det er Spildra vannverk, det største i kommunen. Dette blir et omfattende prosjekt, der vi utreder å slå sammen med Reipå, ved hjelp av sjøkabel. Både Glomfjord og dette skal gjennomføres i fireårsperioden vi nå er inne i, forteller Rune.


Rune Severinsen

Fra 3 til 1

Tilbake i Glomfjord er altså de små vannbehandlingsanleggene over Bjerkelia, ved Glomfjord skole og ved Rema 1000-butikken faset ut. Det nye magasinet med moderne renseanlegg forsyner alle, og tilfredsstiller alle 2020-krav. Anlegget er i praksis to vanntårn på om lag 9 meters høyde der hvert basseng rommer 1.100 kubikkmeter og diameter er 15 meter. Mellom tårnene: et lite bygg med renseanlegget.

– Og, nå kommer den kommunale vanntilførselen gjennom nye plastrør, rett ut av Hydrodammen. Med stålrør risikerte man forurensing fra rørene, så kvaliteten er i dag høyere enn noen gang, på det vannet man henter, fastslår Per Frøskeland.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page