top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Samarbeider seg sterkere

– Målet er å beholde flere store oppdrag lokalt – konkurrere enda bedre mot de store utenfra, forklarer Meløy Næringsforum-lederen. Hun fronter et nettverk på 18 lokale aktører innenfor bygg og anlegg. Som skal samarbeide seg stadig sterkere.


Liv Toril Pettersen: daglig leder i Meløy Næringsforum (MNF) siden 2011. Meløy Næringsforum: interesseorganisasjon for 116 medlemsbedrifter i Meløy og omegn. Bransjenettverk, bygg og anlegg: 18 små og store virksomheter som samarbeider når de kan, konkurrerer når de må. – Dette nettverket utgjør en betydelig del av medlemmene våre, og samlet står de nokså sterkt. Det kan for eksempel være i å kunne påvirke anbudspolitikken i Meløy kommune, forklarer MNF-lederen. – Og, vi ser at konkurransen mot utenbygds entreprenører er blitt stadig tøffere. Hvis aktørene i nettverket vårt samarbeider godt, kan de sammen vinne flere av de store oppdragene.

Liv Toril Pettersen, daglig leder i Meløy Næringsforum.

Nyttig å møtes

Desember 2019: et solid nettverk i Meløy’s sterke næringsliv har nettopp vært samlet. Til sitt andre, årlige fagtreff der det orienteres, diskuteres og tenkes samarbeid. Reipå Knuseri, Moldjord Bygg og Anlegg og Halsa Bygg er blant dem. Dessuten Solhaug Byggevare, Ørnes Blikk, Meløy Elektro,

Terje Halsan AS og Bilfinger. Og Svartisen VVS, Total Byggservice og Byggern Reipå er også med, pluss et knippe andre.

– Disse bedriftene deltar på vanlig vis i Meløy Næringsforum, men ønsket seg i tillegg et eget, lokalt bransjenettverk. Dette etablerte vi i 2017, og vi ser at de har nytte av å møtes for å diskutere utfordringer og muligheter de har felles, forteller Liv Toril.

Selv er hun sekretariat for nettverket. De 18 deler dessuten ønskene fra resten av medlemmene i Meløy Næringsforum: det bør jobbes for at det offentlige handler enda mer lokalt, og for næringsvekst i regionen. Dessuten for positiv profilering av næringslivet, veiutbygging og bedre samferdselsløsninger, og økt bolyst.


Meløy har stor aktivitet og sterkt næringsliv. Blant Meløy Næringsforum’s 116 medlemmer har 18 av dem knyttet enda tettere bånd gjennom et eget bransjenettverk for bygg og anlegg. – For oss i Meløy Næringsforum er det økt oppdragsmengde og omsetning for medlemmene viktig, og da er vi tjent med at dette samarbeidet bare fortsetter og blir stadig sterkere, sier MNF-leder Liv Toril Pettersen

Viktig kommune-møte – Bransjenettverket har to årlige treff slik som dette, pluss en del lunsjmøter for dem som har anledning. Her deltar også ordfører og rådmann, og denne gangen presenterte Kjell Gunnar Isaksen (kommunalsjef samfunn, red.anm.) prosjekter som planlegges, og investeringsbudsjettet for 2020. – En veldig fin gjennomgang, og denne kontakten med kommuneadministrasjonen er viktig, både for medlemmene i nettverket og for kommunen selv, mener hun. – Er dialogen med Meløy kommune blitt bedre med dette nettverket? – Litt vanskelig å måle slikt, men bare det å ha en arena der man kan møtes, orientere hverandre og diskutere, er veldig viktig. Og, enda bedre samarbeid mellom det offentlige og næringslivet tror jeg gir bedre løsninger, rett og slett – ta som eksempel boligbygging.


Slå de store Samarbeider når de kan, konkurrerer når de må: deltakerne i MNF’s bransjenettverk for bygg og anlegg konkurrerer stadig vekk. De gjør grunnarbeid, de river, de bygger, de installerer, og ønsker å vinne oppdrag til egen virksomhet. Men, de ser også stor nytte i å samsnakke og hjelpe hverandre, samarbeide. – Flere av dem har et etablert samarbeid med hverandre allerede, og har hatt det i mange år. For oss i Meløy Næringsforum er det økt oppdragsmengde og omsetning for medlemmene våre som er viktigst, og da er vi tjent med at dette samarbeidet bare fortsetter og blir stadig sterkere. – I dag er mange oppdrag innen anlegg veldig store, og alene vil ikke våre lokale aktører kunne ta dem på seg. Men i samarbeid kan man kanskje klare å vinne litt flere av de store, de som ofte kan ha gått til store, utenbygds entreprenører, fastslår Liv Toril Pettersen.

Bransjenettverk bygg og anlegg. Meløy Næringsforum. 18 medlemmer. To årlige treff for alle. Meløy kommune inviteres. Her er noen deltakere:


Oppe f.v. Knut-Ivar Amundsen (Bilfinger), Svein Olsen (Ørnes Blikk). Nede f.v. Anita Taraldsen (Solhaug Byggevare), Roger Stormo (Meløy Elektro)


Oppe f.v. Finn Nikolaisen (Moldjord Bygg og Anlegg), Håvard Jentoftsen (Terje Halsan AS). Nede f.v. Frank Robert Svendsgård (Reipå Knuseri), Bjørn Kildal (Halsa Bygg).

 

Meløy Næringsforum

Interesseorganisasjon for næringslivet som skal bidra til samarbeid og positiv utvikling i Meløy. Stiftet 1. januar 2008, og kontorsted er Glomfjord. Har 116 medlemsbedrifter, hovedsakelig med tilhold i Meløy, og dette er 40 flere enn i 2011. Representerer 7-800 ansatte i virksomheter som har samlede driftsinntekter på om lag 5 milliarder kroner. Daglig leder er Liv Toril Pettersen, styreleder er Anders Strøm.

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page