top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Ung innsats, for unge

Yara Ung skal nå fram oftere og bedre, til de skikkelig unge. Ledet av de nokså unge.


Sentrale i gjødselfabrikkens satsing Yara Ung, er de relativt unge medarbeiderne Charlotte Solhaug Limstrand (33) og Håkon Sandberg (26). – Vi må nå ut på nye måter, og ikke ta det for gitt at vi klarer å rekruttere unge, mener de.Årene raser jo, så nå bruker selv disse to uttrykk som «De unge….» og «Ungdommene….», hehe. Men tross alt fortsatt relativt unge, vi presenterer her: Charlotte Solhaug Limstrand (33) og Håkon Sandberg (26).

- Og vi må mer på banen, mener hun.

- Vi må nå ut på nye måter, mener han.

 

Charlotte Solhaug Limstrand (33) Oppvokst på Halsa, bosatt på Ørnes. Studiespesialisering med idrettsfag i Bodø, førstegangstjeneste og befalsskole i Forsvaret, praksiskandidat og så fagbrev i kjemiprosess hos Yara Glomfjord. Fra 1. mai i år driftskoordinator for syrefabrikkene. Datter av Elisabeth og Stig-Arne, søster til Christine (29), Silje Martine (25) og Ole Gunnar (16), og dessuten Elias (13) og Helmine (12), som pappa Stig-Arne har fått med sin nåværende kone.

 

Håkon Sandberg (26)

Oppvokst på Reipå, bosatt på Ørnes. Førstegangstjeneste i Sjøforsvaret, Madla, deretter bachelor i human resource management ved Nord Universitet, ferdig 2022. Fra 1. juni i år HR-koordinator hos Yara Glomfjord. Sønn av Hanne og Bengt, bror av Iselin (34) og Martin (21).

 

Mer arbeid i

For nå er det nettopp disse to, i Yara Glomfjord, som har fått et…..ungt ansvar. Vår hjørnesteinsbedrift framfor noen innser nemlig at, tja, rekrutteringen – den går ikke sånn helt av seg selv, lengre. Eller, ledelsen har vertfall ønske og behov for å vise seg fram, og på enda bedre måte, for de helt unge i regionen.


- Vi har bestemt å legge mer arbeid i dette nå. Bli enda bedre på de arenaene der vi har mulighet til å møte de unge, forklarer Håkon.


Siden 1. juni Yara-ansatt selv, er han, som HR-koordinator, human relations – personal, rekruttering. Fersk bachelor i human resource management ved Nord Universitet.


Vi ønsker å være attraktive, både for operatører og andre yrkesgrupper. Nå prøver vi ut litt nye måter å nå ut på. Håkon Sandberg

Eksempler på Yara Ung: Rebekka M. Wenberg og Henrik Gjøviken ble ansatt som lærlinger i kjemiprosessfaget i Yara Glomfjord i september. Nå skal de hjelpe arbeidsgiveren sin med markedsføring overfor de som er enda yngre enn seg selv.


Nytt med snap og face

Yara Ung. Kalles den, satsingen som Håkon og Charlotte nå er viktig i, på oppdrag fra sine egne ledere i Glomfjord. Snapchat-konto er etablert, to lærlinger er rekruttert for å dele spennende hverdag, Facebook brukes aktivt for å vise fram en artig og trygg arbeidsplass., Vise fram, for 15-20-åringer og deres foreldre. Film og filmsnutter viktig.


- Vi ønsker å være attraktive, både for operatører og andre yrkesgrupper. Nå prøver vi ut litt nye måter å nå ut på, og dessuten samarbeide enda tettere samarbeid med videregående skole og Opplæringskontoret.


For, sier Håkon mer: - Vi utdanner mange lærlinger, og dét skal vi fortsette med. Men, det er uansett sterk konkurranse om folk i arbeidslivet nå, så vi må bare vise oss enda bedre fram.


Offshore er ikke for alle, og mye strengere enn på land. I Yara er det veldig mye forskjellig, større variasjon. Charlotte S. Limstrand

Yara mer, friere

Sammen med ham møter vi altså Charlotte, driftskoordinator i bedriftens syrefabrikk. Men også, som et tett samarbeid med skolen – fulltidslærer første halvår i år, på kjemiprosess ved Meløy videregående skole.


- Mange vil jobbe offshore, slår hun fast. Luksusen med høy lønn, mye fritid – to uker på, fire av. - Men….det er ikke for alle, og det er mye strengere offshore - hva slags arbeid du får gjøre - enn på land. I Yara er det veldig mye forskjellig, større variasjon.


- Når man er ung og uten erfaring, er det lett å se seg blind på dette med lønn og fritid.


Mange blir men mange ut

Sier Charlotte, selv med ganske så sammensatt bakgrunn av ulike valg, før hun har landet i Meløy – er fra Halsa, bor på Ørnes, mann og tre barn. Dagtidjobb hos Yara, trives godt.


Nå er hun og Håkon viktige i samarbeidet der elevene får et Yara-opplegg fra første dag, med intro-dag, besøk fra bedriften, besøk til bedriften, sikkerhetskurs, omvisning, utplasseringsperioder med god kvalitet.


- Det er færre å velge i enn før, og både Equinor, Norske Skog og Borregaard er i Glomfjord på rekruttering. Og selv om det er mange som bestemmer seg tidlig for å bli i Meløy, søke seg til Yara, så er det mange som reiser ut, forteller Charlotte.


- Yara har kanskje slakket litt av i dette arbeidet i noen år – nå må vi mer på banen, ikke ta ting for gitt, forklare de unge hva de betyr for oss! 

YARA INTERNATIONAL Norsk gjødsel- og kjemikalieselskap som ble børsnotert våren 2004, etter å ha vært den tidligere landbruksdivisjonen i Norsk Hydro. Selskapet hadde for få år siden er tilnærmet markedsverdi på 90 milliarder norske kroner, har over 15.000 ansatte i over 150 land og er verdens ledende produsent av mineralgjødsel. Største eier er staten Norge, som inkludert Folketrygfondets eierandel kontrollerer 40 % av Yara, og selskapets konsernsjef er Svein Tore Holsether (f. 1972). I Glomfjord åpnet Norsk Hydro sin ammoniakkfabrikk og syreproduksjon i Glomfjord i 1949, og fullgjødselfabrikk i -55, og på det meste var over 620 personer sysselsatt. Rundt årtusenskiftet ble verksted/vedlikehold skilt ut i et eget selskap som i dag eies av tyske Bilfinger, mens gjødselproduksjonen altså er del av Yara – det fjerde største selskapet på Oslo Børs. Yara Glomfjord er Meløys største, private arbeidsplass med om lag 190 ansatte, og ledes av fabrikksjef Øyvind Jenssen.

 

Sjefen om saken
Tilspissing arbeidskraft. Unge må snakke. Gi, mer enn vi tar. Fabrikksjef Øyvind Jenssen.
- Fabrikksjef Øyvind Jenssen, hvorfor er en satsing som Yara Ung viktig for dere?

- Vi ser at kampen om arbeidskraften bare tilspisser seg, samtidig som det stadig blir færre ungdommer i Meløy-regionen. Da blir det enda viktigere for oss at unge penser seg inn på, og får øynene opp for, det vi holder på med. At unge velger å utdanne seg inne de retningene som vi trenger.


- Og det er unge medarbeidere hos dere som tar saken?

- Ja, dette er flinke folk! Og det er ikke jeg, som kanskje har 10 år igjen i arbeidslivet, som vet best hvordan vi skal tiltrekke oss unge. Der har vi utnevnt Charlotte og Håkon, som er langt mer kapable!


Og så gir Meløy videregående og vi hverandre en håndsrekning, ved å jobbe sammen og mer systematisk med dette – å gi unge lyst til å jobbe i industrien.


- Yara skal forsyne verdens økende befolkning med mat, opplever du også at de helt unge er opptatt av bærekraft når de skal velge? - Ja, absolutt, og at dette er viktig for oss å være klar over. Jeg selv er veldig opptatt av Yaras internasjonale strategi – dette med å skape en «nature positive food future» - altså at vi skal gi mer tilbake til naturen enn det vi tar.

- Dette blir bare viktigere og viktigere, og dette forteller vi til dem vi ønsker å rekruttere. 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

19 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page