top of page

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Det er sterkt fokus på sikkerhet hos Yara Glomfjord. Faren for storulykker er i første rekke forbundet med Yaras produksjon av gjødsel, der det benyttes og oppbevares farlige stoffer. Systemer for prosessikring og nødavstenging vil gi beskjed om avvik og sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner. En rekke installasjoner vil begrense virkningen av eventuelle hendelser. Faktiske hendelser eller tilløp til slike rapporteres og granskes, slik at de kan unngås i framtiden.

TRAFIKK OG KJØRING I INDUSTRIPARKEN

Ved kjøring i industriparken og på offentlige veier, skal alltid veitrafikkloven følges! Følg skiltingen, og parker på oppmerkede plasser i industriparken. Fører må ha gyldig/korrekt sertifisering av kjøretøy som benyttes. Kjøretøyet skal være i forskriftsmessig stand, og egnet for formålet det skal benyttes til. Husk handsfree!

PARKERING

Parkering skal skje på oppmerkede plasser. Besøkende henvises til parkering utenfor øvre port. På nedre område finnes parkering i Fjellhallen.

BRANN OG ULYKKE

Beredskapsstyrken på Yara Glomfjord er også brannvesen for tettstedet Glomfjord. Beredskapsstyrken inngår i Yara Glomfjord, som er en bedrift i industrivernklasse 1. Styrken har tunell-beredskapen for de tre veitunellene i området. I alt er om lag 50 personer knyttet til beredskapsstyrken, og ca 40 av disse inngår i brannkorpset som igjen består av 6 lag. Medlemmene i brannkorpset gjennomgår en omfattende opplæring i henhold til de krav som til enhver tid stilles til slikt mannskap. 

INDUSTRIVERN

Industrivern er den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser, og skal verne liv og helse, miljø og materielle verdier, og er en del av det norske totalforsvaret. Som industrivernpliktig bedrift plikter Yara Glomfjord å organisere, utstyre og øve et industrivern som er best mulig tilpasset bedriftens risikoforhold og egenart. Oppgavene omfatter forebyggende og beredskapsmessige tiltak etter forskrifter fra Justisdepartementet. 

HMS

For å kunne oppnå god HMS må det jobbes kontinuerlig med høyt fokus på helse, indre og ytre miljø og sikkerhet. For å nå målsettingen om å være best på HMS er det gitt regler som alle bedrifter, ansatte og besøkende må forholde seg til ved opphold, arbeid og besøk i Industriparken.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

Yaras bedriftshelsetjeneste ligger i samme bygg som kantina og resepsjonen. Der er det ansatt lege, sykepleier og helsesekretær.

ADGANGSKONTROLL

FOR ANSATTE, LÆRLINGER OG INNLEIDE
For å få adgangskort til industriparken og den enkelte bedrift må du ha gjennomført sikkerhetsopplæring. Adgangskortet skal alltid medbringes når du er inne på området.

BESØKENDE
Alle besøkende må registreres i resepsjonen/vakta. Den du skal besøke møter deg der. Parkering er utenfor resepsjonen.

I EN NØDSSITUASJON

Dersom det skjer for eksempel et gassutslipp, vil alle som befinner seg i Glomfjord – og en viss omkrets rundt – få melding på sin mobiltelefon. Også de som kjører inn i dette definerte området i løpet av 2 timer etter at alarmen har gått, vil få samme melding. Disse meldingene sendes ut fra 110-sentralen i Bodø etter beskjed fra oss her i industriparken. De vil inneholde informasjon om hva som har skjedd, og anbefalinger om hva innbyggerne skal gjøre i den aktuelle situasjonen. Når faren er over, sendes det ut ny melding.

SIKKERHETSOPPLÆRING

Alle som skal arbeide i industriparken skal ha gjennomført sikkerhetsopplæringen for å få adgangskort til industriparken og den enkelte bedrift. Adgangskortet skal alltid medbringes når du er inne på området. Adgangskort benyttes i rotasjonsgrindene. Alternativt kan en registrere seg manuelt inne i resepsjonen. Bilførere må bruke adgangskortet i kortleseren ved portene for å få grønt lys før de kan kjøre inn på området. Bilfører må forsikre seg om at passasjerer i bilen har nødvendig sikkerhetsopplæring og adgangskort.

TIL VÅRE NABOER

SBtrafikklys.jpg
SB_Parkering.jpg
SB__Brann_ulykke.jpg
SB_Industrivern.jpg
SB_bedrifthelsetjeneste.jpg
SB_hms.jpg
SB_adgangskontroll.JPG
SB_nødssituasjon.jpg
SB_sikkerthetsopplæring.jpg

BESKYTTELSE MOT GASS

bottom of page