top of page

Fra søknad til nett-tilknytning (over 1MW)

 

Tilknytningsprosessen for effektkrevende kundeprosjekt følger tre faser. Vi følger gjeldende bransjeveileder for nettilknytning.

 
Bransjeveilederen deler tilknytningsprosessen inn i tre hovedfaser. Disse er vist i figuren under:

Prosjektets modenhet

Det er prosjektets modenhet som avgjør om du som kunde kan reservere ledig kapasitet i strømnettet. Eller, får en plass i kapasitetskøen, dersom det ikke er kapasitet i strømnettet. Kriteriene for å vurdere modenhet finner du i dette dokumentet.

 

Det er kundes ansvar å oversende dokumentasjon på at det omsøkte prosjektet er modent. Dokumentasjonen sendes samlet til post@gip.no

 

Som det framgår av figuren øverst, kan dokumentasjon på modenhet gjøres på ulike tidspunkter i tilknytningsprosessen. Dokumentasjonen kan tidligst oversendes ved henvendelse om tilknytning

Veiledningsfasen

I den første kontakten med nettselskapet, får kunden en første, uforpliktende veiledning. Etter dette skal to sentrale elementer vurderes før en tilknytning:

1. Er det driftsmessig forsvarlig å knytte kunden til nettet?
2. Har man et uforpliktende kostnadsestimat for de nødvendige nett-tiltakene før en tilknytning kan realiseres?


For å komme i gang med den uforpliktende veiledningsfasen, må det sendes inn skjema om tilknytning av større innmatings- og uttakskunder. Skjemaet finner du her.
 

 

Statusoppdatering modenhet

Den uforpliktende veiledningsfasen avsluttes med to mulige utfall:

1. Tilknytning er driftsmessig forsvarlig, og kapasitet kan reserveres dersom prosjektet er modent

2. Tilknytningen er ikke driftsmessig forsvarlig


Dersom tilknytningen ikke er driftsmessig forsvarlig, vil du som kunde ha to valg:

1. Gå videre til planleggingsfase
- Du får da et tilbud om å inngå en utredningsavtale, eller avtale om koordinert prosjektutvikling.

2. Trekke forespørselen, eller forespørselen
- Ved endring i forespørselen kan nettselskapet gjøre en ny vurdering av om tilknytningen er driftsmessig forsvarlig.

 
bottom of page