top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Fikk ny lederjobb

Han har hatt ‘fri’ fra rene lederjobber noen år. Men nå har Yara Glomfjord utpekt ham til en viktig rolle. Og Ørjan tenker forbedring.

Han var nyutdannet kjemiingeniør i 2001, og fylte flere lederroller i REC Wafer før han ble ingeniør i Yara Glomfjord, Ørjan Johannessen. Nå har han tiltrådt ny stilling som driftsleder i fullgjødselfabrikken.


– Om jeg har savnet å være leder? Ikke nødvendigvis, for når du skal ha folk direkte under deg, blir dagene nødvendigvis mer uforutsigbare, og det kan være behagelig å ‘bare’ være ingeniør. Men, de siste årene har vært veldig god læring for meg, før denne nye jobben. Sier sivilingeniøren i kjemi. For nå blir han leder igjen så det holder, Ørjan Johannessen. Som Yara’s nyoppnevnte driftsleder for fullgjødselfabrikken, blir han på et vis daglig leder for avsnittets noe nær 60 ansatte. Og for en årsproduksjon på røffli 900.000 tonn mineralgjødsel.

Det kan være behagelig å ‘bare’ være ingeniør. Men, de siste årene har vært veldig god læring for meg, før denne nye jobben. Ørjan Johannessen

Helt ny stilling – Systematikk. God planlegging. Holde fokus på de tingene som er aller viktigst. Det er nok dét jeg er aller best til, mener han. – Vi har jobbet veldig mye med målstyring de siste årene. Jeg ser tydelig at når man er veldig konkret på hvor man skal, så blir det også mye lettere å oppnå forbedringene og resultatene underveis. Forbedringsarbeid er så mangt, og Yara Glomfjord har vært flinke og er allerede høyt rangert blant fabrikkene. Men, samtidig er det viktig å forberede seg grundig til senere, for det vil alltid komme enda tøffere tider. 1. februar tiltrådte Ørjan altså i nyopprettet stilling som driftsleder i ferdigvareområdet til gjødselfabrikken. Ny stilling, ikke minst for å forbedre. Enda tettere kontakt med skiftledere og operatører, og det systematiske vedlikeholdet – det som skal forebygge uønsket stopper eller lavere produksjon.


Ørjan har lang erfaring med forbedringsarbeid. På dette bildet ser vi ham i sving da Yara-staben bygde miniatyr brusfabrikk. Som et ‘kick-off’ da det internasjonale forbedringsprogrammet Yara Production System ble rullet ut fra 2018.


Lang erfaring – Vi har fortsatt mye å gå på, ja. Når vi opplever havari, er miljøet her veldig flinke til å komme raskt i gang igjen. Men med god planlegging kan vi også bli flinkere til å unngå at havariene faktisk oppstår, understreker han. – Og så dreier det seg om å få maks ut, når løypene faktisk går. For å bli enda bedre vil vi nok være avhengig av fortsatte investeringer, ikke bare til å sikre fortsatt drift, men prosjekter som kan senke kostnadene våre pr. produsert tonn gjødsel. Midt i disse utfordringene har Ørjan allerede stått lenge, etter snart 8 år i ingeniørstillinger i fabrikken. Men nå altså i en definert lederrolle under fabrikksjef Øyvind Jenssen. – Erfaringen min fra REC-årene med LEAN, kontinuerlig forbedringsarbeid, ja, det har jeg nytte av hver eneste dag!

Enda tettere Ørjan ble nemlig tildelt lederroller helt fra han som nyutdannet kjemiingeniør kom til Glomfjord Industripark i 2001 – til REC-forgjenger SiNor. Produksjonssjef, kvalitetssjef. – Hvordan vil staben merke at de har fått deg som driftsleder? – Mye godt arbeid er gjort i mange år, så det er litt vanskelig å si. Men ja, jeg vil nok få mulighet til å jobbe enda tettere på skiftlederne enn produksjonssjefen har hatt anledning til. Så kanskje vil ting gå enda litt fortere unna i det daglige. – Og to kontorer bortenfor deg sitter din far, Helge Bjarne, som nesten er blitt en levende legende i fabrikken? – Ja, og han er på vedlikehold, så jeg samarbeider mye med ham. Han er noe å strekke seg etter, for min del – han er nesten som et orakel – jeg kan spørre ham om nesten alt, og vite at jeg får et rett svar, smiler Ørjan, som to og et halvt tiår yngre enn sin far og arbeidskollega Helge Bjarne.

 

Ørjan Johannessen (42)

Oppvokst på Ørnes, eldste sønn av Helge Bjarne og Jorun, og storebror til Sturla (f. 1980) og Georg (f. -86). Ørjan tok studiespesialisering på hjemstedet, før han valgte å utdanne seg til sivilingeniør i kjemi ved NTNU, spesialisering innen olje og plast. Prosessingeniør i SiNor (forgjengeren til SiTech/REC Wafer Mono) fra januar 2001, produksjonssjef fra samme høst. Ulike lederstillinger, og var kvalitetssjef da REC Wafer Mono innstilte i 2012. Miljøingeniør i Yara Glomfjord fra 1. april samme år, senere driftsingeniør i fullgjødselfabrikken, der han fra 1. februar i år er driftsleder. Bor på Ørnes med Line Rasmussen og sønnene Ludvik (f. 2006), Sigve (f. -07) og Erlend (f. -10).

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

40 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page