top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Ser ingen grenser

Updated: Aug 10, 2022

- Potensialet vårt er egentlig uendelig! smiler han som på under 10 år har bygget Polarplast til 30 ansatte, 3 Gaselle-utnevnelser og 65 millioner i årsinntekt.


Kjære leser: det er god tidsbruk av Ny Næring å lage denne nokså romslige artikkelen. Og, det er god tidsbruk av deg å lese den! For hvilken suksess denne lederen g denne bedriften har hatt!

- Men det jeg er aller mest stolt av, er kulturen vi har klart å bygge i bedriften. Folkene våre tar eierskap, slik at de brenner for jobben og egentlig selger inn seg selv til nye oppdrag for kundene, forklarer suksesslederen.

- For hvem som helst kan jo kjøpe inn utstyr og starte en bedrift. Men uten at det er et behov for det du skal levere, og du ikke finner folk som passer inn og virkelig er interessert i å gjøre en god jobb, så går det ikke. Polarplast tilbyr ikke den høyeste lønna i bransjen, men vi har ansatte som vil sterkt at vi utvikler oss videre, sier daglig leder Lasse Willumsen fornøyd.- Jeg hadde aldri sett for meg at vi skulle vokse så mye, så raskt. Men for oss har det egentlig ikke gått så raskt – vi har ansatt én og én av gangen, og pengene vi har tjent, har vi brukt til å utvikle oss videre, forteller Lasse Willumsen i Gildeskål. Hans Polarplast AS er utnevnt til Gaselle-bedrift i Dagens Næringsliv 3 ganger siden oppstarten, og passerer trolig 65 millioner kroner i driftsinntekter i år.


Jeg tror ikke man lykkes dersom penger er motivasjonen. Det som driver meg er å skape noe som betyr noe for regionen. Lasse Willumsen

Eventyr-vekst

Men la oss først snakke om penger. Dem har nemlig Lasse og hans stab dratt inn mange, mange, mange av. Det begynte ut med driftsinntekter på 4,2 millioner kroner, men siden etableringsåret 2013 har tallet doblet seg gang etter gang…..etter gang. Fjoråret bragte inn hele 50 millioner kroner, og nå opplyser Lasse at 2022 har stødig kurs mot eventyrlige 65 millioner! Allerede 3 Gaselle-utnevnelser fra Dagens Næringsliv, og underveis har staben vokst fra 2 til 30 - altså får 30 familier viktig livsgrunnlag for å bo, jobbe og bruke inntekten sin i Meløy og Gildeskål.

- Ja, helt klart - veksten har gått uendelig mye fortere enn jeg kunne se for meg. Men penger…..jeg tror ikke man lykkes dersom penger og inntekt er motivasjonen. Det som driver meg er å skape noe som betyr noe for regionen – prosesser som gir oppdrag og arbeidsplasser. For som i fotball: du kan ikke fokusere på sluttresultatet, men på å jobbe godt og ha gode prosesser. Da vil resultatene komme.- Potensialet vårt er egentlig uendelig. Jordas befolkning trenger mer mat, bærekraftig produsert i havet. Og Polarplast vil vokse sammen med våre kunder, sier Polarplast-sjefen – på dette bildet i Sundsfjord i Gildeskål, i bedriftens største oppdrag noensinne – utbyggingen av Helgeland Smolt. Fra venstre hans ansatte Adrian Cazacu og Cosmin Smeu.


Ingen grenser

48-åringen har med seg 16 år i produksjonsledelse hos lokale produsenter av laks og torsk – Gildeskål Forskningsstasjon, Codfarmers og NAP Marine. Og en mastergrad i akvakultur, før han altså fikk Gransjøen/Lorentzen med seg i etableringen av en leverandør til havbruksnæringa. Med forretningsadresse Sundsfjord i Gildeskål, og med produksjonsbase i Glomfjord i Meløy, har Polarplast mildest talt dekket behov i markedet – oppdragene utføres hos kunder fra Trøndelag til Troms.

- Potensialet vårt er egentlig uendelig. Jorda s befolkning trenger mer mat, og produsert mer bærekraftig, altså i havet. Fisk er vekselvarme, som betyr at de nærmest ikke forbruker energi på å opprettholde kroppsvarme – i motsetning til ei ku. Laks og torsk utnytter fôret i ekstrem grad, som gir mye bedre ressursutnyttelse, lavere kostnader og mindre utslipp enn annen matproduksjon.

Bedriftens spesialkompetanse tilsier også store oppdrag når nordlandskommuner må løse sitt enorme etterslep på vedlikehold av vann- og avløpssystemer. Polarplast satser nå også på egenproduksjon av tanker i ulike materialer.

- Så nei, jeg ser ingen ende på veksten dette skal og må få, og Polarplast vil vokse sammen med våre kunder.


Én av gangen - anbefalt av våre egne folk. For ansetter vi 5 eller 10 av gangen, mister vi kulturen vår – den blir formet av de nye. Lasse Willumsen


- Jeg er stolt av at folkene tar eierskap til bedriften og brenner for jobben sin, mener Lasse Willumsen – her i tidlig morgen fagprat med sin portugisiske tegner Antonio Carvalho de Freitas.


Bygge stab og kultur

- Apropos vekst. Dét er jo ikke enkelt, spesielt rekruttering?

- Vi har egentlig aldri hatt som mål å vokse, og jeg ser vel ikke for meg at vi skal bli 100 ansatte. Men, at vi har klart å bygge den gode kulturen jeg begynte med, dét har med måten vi har rekruttert på: én av gangen - anbefalt av våre egne folk, og på en uke utprøving. Og at personen klarer å tilpasse seg til oss. For ansetter vi 5 eller 10 av gangen, mister vi kulturen vår – den blir formet av de nye. Så når du sier at vi har vokst så raskt…..for oss oppleves det ikke sånn – det har vært én og én.

Med hans arbeidserfaring og utdannelse…..Lasse har faglig tyngde så det holder. Men i Polarplast, som sveiser og monterer rør, tanker og produksjonsdeler i plastmateriale, er han først og fremst leder. Kulturbyggeren. Den som tilrettelegger muligheter.


Potensialet vårt er egentlig uendelig. Jordas befolkning trenger mer mat, og produsert mer bærekraftig, altså i havet. Og Polarplast vil vokse sammen med våre kunder. Lasse Willumsen


Polarplast har vokst eventyrlig siden oppstarten i 2013. Verkstedleder Sven-Martin B. Rendal og resten av staben sørger i år for at driftsinntektene trolig passerer 65 millioner kroner.


…og litt politikk

- En lærling bør få slippe til raskt, helst andre dagen. For bedriften har dette stor verdi, for en ansatt lærer enormt mye raskere av å gjøre en feil, enn hvis vi ikke slipper han til før vi er 100 prosent sikker på at han mestrer alt.

Sier bedriftslederen, han som også tenker som en samfunnsbygger. Bosatt på Inndyr, 60 kilometer nord for Glomfjord, hører vi en rød tråd av samfunnspolitikk i det meste han sier. Økt produksjon, men mer bærekraftige løsninger. Rekruttering, tilflytting, boligbygging – i samarbeid mellom det offentlige og næringslivet. Og

- Vi nordmenn er blitt stadig mer velstående, og i takt med dette dessverre mer selvsentrert, kravstore og mindre hjelpsomme!

- Min drøm er at vi som privatpersoner, sammen med bedriftene og det offentlige, kan klare å snu litt på dette. Ett velstandseksempel er at så mange får lov til å beholde et fritidshus her, selv om bare bruker det noen uker i året. Dette bidrar til et stort problem med å skaffe boliger – vi har ikke hus å tilby tilflyttere som vi trenger for rekruttering og økte skatteinntekter!


En ansatt lærer enormt mye raskere av å gjøre en feil, enn om vi ikke slipper han til før vi er 100 prosent sikker på at han mestrer alt. Lasse Willumsen

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


248 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page