top of page
Search
  • Writer's picturemalinulsnes

Trond, Tommy og mer

1 takker av, mens andre fyller på. Litt fra skiftleder-kabalen hos Yara. Vi beklager de gamle bildene, karer, men dette har jo sine yngre sider, også. Først Trond Antonsen (nå 62), som nå får mer fritid og kanskje fotball, som på bildet fra 2010? Trond blir pensjonist i år, og nå er det klart at veteranen erstattes i syrefabrikken – Knut Breivik blir nemlig ny, arbeidende skiftleder i SSO-området. Og karen på det neste bildet, dét er Tommy Olsen (nå 51), som også er i skiftleder-bevegelse i vår. Tommy kom som operatør til fullgjødselfabrikken i 2012, etter årene i REC Wafer og SiC Processing. I vår er han blitt leder på sitt skift, etter at forgjenger Gunnar Midthun ble driftskoordinator etter Hilmar Sjøteig, som er blitt pensjonist. Og så er det Christer Krokstrand Amundsen (28) som blir ny ‘formannsavløser’ – Tommys tidligere post på skiftet. Christer fra Bodø kom som lærling i kjemiprosessfaget til Glomfjord i 2010, og fikk fast operatør-jobb fra 2014.


Trond Antonsen, Tommy Olsen og Christer K. Amundsen

 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Komentarze


bottom of page