top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Bygger for helse og sikkerhet

Hvert år bruker Yara Glomfjord flere titalls millioner kroner til nytt prosessutstyr og sikring av produksjonen. DETTE byggeprosjektet er fabrikksjefen spesielt glad for å starte. Av helse-hensyn til de ansatte.


Yara Glomfjord investerer nær 20 millioner Skiller kontrollrommet fra syrefabrikkene Støy og vibrasjon ble bekymring

Yara Glomfjord har på 2000-tallet fått investere store beløp for å oppnå produksjonsforbedringer, og for å skifte ut en lang rekke kritisk viktig prosessutstyr. Men:

- Nå er jeg veldig glad for at vi får lov til å bruke såpass store midler på et rent HMS-prosjekt, fastslår fabrikksjef Øyvind Jenssen fornøyd.

- Dette gjør vi nemlig ikke for å øke produksjonen, men for at de ansatte skal ha det bedre på jobb, med mindre støy og vibrasjon!


God stemning i Yara-tomta: - Viktig å få pause fra støy og vibrasjon, mener verneombud Ranveig Bakken. - Viktig å samle alle kontrollfunksjonene, sier prosjektleder Jon Roger Pedersen.


Bygger nytt bygg

Allerede er plen-områder tilsvarende ett-par dekar blitt til anleggsområde, her ved syrefabrikken tett inntil Glomfjord Torg. Terje Halsan AS sendte nemlig ut gravemaskinene midt i juli, på oppdrag fra hovedentreprenør Halsa Bygg AS.

- Her kommer bygget, det er på ett plan og blir om lag 400 kvadratmeter stort, peker og forklarer prosjektleder Jon Roger Pedersen.

- Der ser du selve kontrollbordet for fabrikken, og her kommer kontoret til skiftleder, viser han på 3D-tegningene fra Norconsults prosjekterende ingeniører.

God plass, vedlikeholdsvennlige fasadeplater, store glassflater – ganske lekkert, rett og slett.

Store glassflater, vedlikeholdsvennlige fasadeplater, alt på ett plan. Dette er Yara Glomfjords nye kontrollrom for syrefabrikkene, som skal tas i bruk etter revisjonsstansen våren 2023. Halsa Bygg AS er engasjert som hovedentreprenør, og blant underleverandørene er Meløy Elektro AS og Ørnes Blikk AS. Illustrasjoner: Norconsult

Forkastet flere

Hva er det altså Yara gjør, og hvorfor? Jo, konstruksjonen av helt nytt kontrollrom for syrefabrikkene har vært på ønskelista lenge. Fabrikksjefen forklarer hvorfor.

- Støymålingene vi gjorde inne i kontrollrommet, viser at vi ikke er over grensen, men likevel høyere enn anbefalt. Etter dette har det pågått en prosess i om lag 2 år, der vi sammen med operatørene har vurdert ulike løsninger, forteller Øyvind.

For: kunne man bygge «et rom i rommet» for å stoppe støyen? Eller: flytte kontrollrommet til et annet lokale i bygget?

- Vi så på mange løsninger, men det ene etter det andre viste seg å bli vanskelig, eller ikke godt nok – siden støyen kommer fra strukturen i bygget. Det ville også vært for krevende å gjøre samtidig med at fabrikken skal drives. Og veldig, veldig kostbart.

- Så, i summen av ting, også Yaras egne og strenge krav når det bygges nytt – for eksempel at de ansatte må kunne sitt på trygg avstand hvis noe skulle skje i fabrikken – ja, så velger vi å sette opp et helt nytt bygg for kontrollrommet, ved siden av fabrikken.


- Glad for å kunne bruke så mye penger på et HMS-prosjekt, smiler fabrikksjef Øyvind Jenssen.

Bekymring og løsning

Kostbart. Dét er nok dekkende uansett, siden Yara investerer nær 20 millioner kroner i stabens helse. Men, får også andre fordeler på kjøpet.

- Et mål har vært å samle alle kontrollfunksjonene bedre enn i dag. I det nye bygget samler vi operatørene, skiftleder, driftsleder, prosessingeniør og vedlikeholdsleder, opplyser Jon Roger.

Et mer samlet miljø håper bedriftsledelsen kan gi gevinst på både problemløsing og kompetanseoverføring. Som igjen kan gi produksjonsgevinst.

- Det er mange år siden skiftene meldte bekymringer over at folk slet med støyen. Da det for tre år siden kom en ny turbin i kompressoren i B-fabrikken, med en ny lydfrekvens, ble det bare verre, understreker verneombud Ranveig Bakken.

- Og i tillegg har vi vibrasjon fra rørene i gulvene under oss.

- Da først bedriftshelsetjenesten la på bordet sine målinger, og du, Jon Roger, kom inn i prosjektet med din tyngde, ja, så ble det en flott framdrift, roser hun, mer enn fornøyd.Jeg var på ferie da det kom sms om at første spadestikk var gjort. Da kom det noen tårer – jeg ble så glad! Ranveig Bakken

Yara-veteran Ranveig Bakken (55) jubler over byggestarten rett ved syrefabrikken. Hun mener det er svært viktig at arbeidsgiveren nå bygger splitter nytt kontrollrom, skilt fra fabrikken – fordi helse, miljø og sikkerhet i alle sammenhenger har høyest mulig prioritet.

- Jeg var på ferie da det kom sms om at første spadestikk var gjort. Da kom det noen tårer – jeg ble så glad! smiler hun.

- Dette er nok ikke så lett å forestille seg når man ikke står midt i det. Men vi jobber i kontinuerlig støy og vibrasjon og må bruke hørselvern, av og til dobbelt hørselvern, når vi er ute i fabrikkene. Da er det viktig å kunne trekke seg tilbake og ha det helt stille.

- Har det gått på helsa løs?

- Ikke i form av sykemeldinger, så vidt jeg vet. Men alle skiftene har over tid meldt inn bekymring, og at folk etter 12-timers nattskift går hjem med migrene og er slitne av støy og vibrasjon. Vi vil jo at alle skal ha god helse og ha det bra på jobb!

- Dette blir fantastisk fint og et stort framskritt for å ta vare på de ansatte!Verneombud Ranveig Bakken


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


404 views0 comments

Comments


bottom of page