top of page
Search
  • Writer's pictureGlomfjord Industripark

Byggestart i juni

Miljøsaneringen av tomta begynner etter påske, og Glomfjord Hydrogen bygger trolig fabrikk i Meløy fra juni. Lokale entreprenører kan få oppdrag til 100 millioner kroner.


- Vi har allerede brukt nær 2 millioner kroner på miljøkartlegging av tomta, og miljøsaneringen som skal gjøres etter påske, dét er allerede tildelt – John Kildal og Sønner AS fikk tilslaget på den jobben, opplyser Finn Nordmo til Ny Næring.

Norconsult i Bodø har stått for prosjekteringen. Nå forteller byggeleder Einar Sandaa at man har ikke har gått for en stor totalentreprise, men delt prosjektet i relativt små arbeidspakker.

- Dette gjelder grunnarbeid, bygg, rør, elektro – på denne måten kan lokale entreprenører være med og konkurrere, sier Einar.

- Av totalinvesteringen på 335 millioner kroner, kan om lag 100 millioner tilfalle lokale entreprenører.


Etter så langt 6 års tålmodig grunnarbeid, kan Finn Nordmo (t.h.) glede seg til tomtegraving på området i bakgrunnen – midt i Glomfjord Industripark. Nå kan det bli bygget to fabrikker ved siden av hverandre, pluss tankeanlegg. Byggingen skal ledes av Einar Sandaa, som har ledet flere liknende prosjekter for REC Wafer og Yara Glomfjord.

Skaper mye aktivitet

2022 går mot slutten, år 6 med «bare» forberedelser for Glomfjord Hydrogen. Men også det siste. For, fra juni neste år lages industritomta ferdig, den som i neste omgang skal utstyres med en 2.000 kvadratmeter stor hydrogenfabrikk. Lokalt har den erfarne industri-byggelederen Einar Sandaa fått en viktig rolle, sammen med Finn Nordmo, som er kommersielt ansvarlig – Finn er i tillegg engasjert som prosjektleder industri i Meløy kommune.

- Denne fabrikken får ikke i seg selv mange ansatte, kanskje 2-3 årsverk. Men, både byggingen og driften kommer til å skape mye aktivitet, både på transport og logistikk, forklarer daglig leder Geir Ove Ropphaugen i Glomfjord Hydrogen AS.

- Byggestarten blir etter planen i juni neste år, og da trenger vi 2 år før vi har elektrolyseanlegget i gang med å lage hydrogen.


Geir Ove Ropphaugen, daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS. Foto: Magne Myrvold.


Dobling med Torghatten

Etter innsalg og markedsføring siden 2016, altså av ny hydrogenproduksjon i Meløy, kom et avgjørende gjennombrudd tidligere i år. Enova, det statseide foretaket som skal bidra til økt innovasjon innen energi- og klimateknologi, gav Glomfjord inntil 150 millioner kroner i tilskudd. Glomfjord Hydrogen skal bli det ene av 5 hydrogen-knutepunkter i Norge. Av produksjonen på 8 tonn hydrogen i døgnet, skal minst 50 prosent benyttes til maritimt drivstoff.

- Men, dette er før Torghatten har bestemt seg for hydrogen-leverandør for de nye Vestfjordfergene. Dersom de velger oss, senere i vinter, ja, da bygger vi 2 fabrikker. Og da blir produksjonen vår 16 tonn i døgnet, opplyser Geir Ove.

Fabrikken får ikke i seg selv mange ansatte, men både byggingen og driften kommer til å skape mye aktivitet, både på transport og logistikk. Geir Ove Ropphaugen

Nye lastebåter først

Vestfjordfergene har til nå vært hovedmålet for etableringen av den helt nye fabrikken i Glomfjord Industripark. Men, med myndighetenes knutepunkt-valg, seiler først andre produksjonsmuligheter opp.

- Det som pr. i dag ser ut til å bli vår første hovedkunde, er Halten Bulk AS, forteller Finn Nordmo. Lastebåtrederiet i Trondheim er gjennom mange år en kjent industri-transportør langs kysten, og har også fått Enova-støtte til byggingen av to helt nye skip som drives dels av vindkraft, dels av hydrogen.

- Vi har allerede intensjonsavtale, og nå har de fått et kontraktutkast fra oss. De to skipene deres vil enkelt kunne heise om bord ny forsyning av hydrogen i container, når de legger til i Glomfjord for å laste eller losse gods.


Vi har delt prosjektet i relativt små arbeidspakker, altså grunnarbeid, bygg, rør, elektro - slik kan lokale entreprenører kan være med og konkurrere. Einar Sandaa

Lokalt kommer etter

Finn forteller dessuten at Glomfjord Hydrogen så langt har nær 20 intensjonsavtaler med ulike rederier og transportoperatører. Anleggsbransjen med sine gravemaskiner. Asfaltverk. Brukere av dampkjeler på strøm eller naturgass.

- Etter oppstarten i 2025, kommer vi til å ha ledig kapasitet. Nå kartlegger vi markedet i Tyskland, siden Glomfjord allerede har ukentlig containerrute ned til Bremen. Men, vi jobber også hardt mot det lokale og regionale markedet – både transport, maritimt og ulik industri, forteller Finn.

Sluttproduktet fra Glomfjord blir nå komprimert hydrogengass. Til meget konkurransedyktig pris.

- Det gir oss store fordeler å være i Glomfjord Industripark, på grunn av infrastruktur som vann og kraft på Yaras område, men også på grunn av gunstig nettleie. Dette er en fantastisk lokasjon som gjør oss meget, meget konkurransedyktig, fastslår Geir Ove.


 

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs


513 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page